За нас

В продължение на 50 години ние произвеждаме датчици за електрическо измерване на температура. В началото производството бе ориентирано основно към областта на индустриалните пещи, но много скоро се установиха контакти с фирми от почти всички промишлени браншове. С нашите над 150 служители днес ние сме част от най-значимите производители в областта на измервателната техника за температура.

Този, който търси професионални решения на добра цена може да намери в наше лице правилния партньор: от стандартните температурни датчици в най-разнообразни варианти до индивидуални нестандартни продукти, които отговарят на конкретното приложение.