60-WTH / 60-TE

Термоелементи и термосъпротивления с байонет

Датчиците с байонетно присъединяване се използват за измерване на температури до  400°C на метални блокове на машини, съоръжения и шприц-форми най-вече в производсдтвото на пластмаси.

 

60-WTH / 60-TE 71-KFT / 72-KFW 74-WTH ATEX

Предимства на температурните датчици с байонет:

  • надеждна конструкция
  • издръжливи на огъване кабели
  • клас на точност 1 за термоелементи тип J и K (висока точност на измерване)

Най-често формата на върха на тези датчици е заоблена, плоска или под ъгъл 118°. Последната пасва особено добре в стандартни отвори.  Датчиците са снабдени с пружина, която в комбинация с подходящата дължина и сила на притискане предпазва кабела от пречупване. Дължината на потапяне се настройва в зависимост от дължината на пружината.

Клиентът може да избере от таблицата на нашия каталог байонети със стандартни вътрешни диаметри. Но също така ние можем да предложим и специални изпълнения.

Като измервателни елементи серийно се използват сензори Pt 100 в 2-, 3- или 4-проводна схема, клас на точност B по EN 60751 или термоелементи тип J и K с клас на точност 1. Възможни са също така изпълнения със сдвоени или специални сензори.

Примерни приложения за термоелементи и термосъпротивления с байонет: