13-TFL

Термоелементи със заварен фланец

Термоелементите със заварен фланец (серия 13-TFL) се използват за температурни измервания в газообразни и течни среди като въздух, пара, вода или масла.

 

Особеност на този вид термоелементи е заварен за защитната тръба сляп фланец, най-често по DIN EN 1092, чрез който се гарантира добре уплътнена връзка на температурния датчик със съоръжението, където се монтира, напр. в ТЕЦ-ове и др. 

Датчиците от тази серия се предлагат или със стандартна или с мантелна сменяема вложка.

Области на приложение:

  • съдове и тръбопроводи
  • апарати и машини
  • лаборатории
  • опитни установки
  • процесна техника
  • производство и разпределение на енергия
  • хранително-вкусова промишленост и произвдство на напитки
  • машиностроене и производство на съоръжения

Термонапреженията и толерансите на нашите термоелементи и мантелни вложки отговарят на стандарт  DIN EN 60584, клас 1, а за термоелементите тип L на DIN 43710.

Примерни приложения за термоелементи със заварени слепи фланци: