12-THD

Термоелементи със защитна тръба на заварка, форма D

Термоелементите със защитна тръба на заварка (серия 12-THD) се използват за температурни измервания в газообразни и течни среди като въздух, пара, вода, масла и др. при висока скорост на потока и високи налягания, като температурата на приложение се определя от вида на материала. Предлагат се и специални защитни тръби за налягания до 700 bar. Датчиците от тази серия се комплектоват със сменяеми мантелни вложки.

 

Основен компонент на термоелементите е защитната тръба от неръждаема или специална стомана за присъединяване на заварка. 

Изборът на защитна тръба се определя от монтажните особености в мястото на присъединяване, както и от изискванията на средата от гледна точка на температура, налягане, скорост на потока и химически въздействия. Ориентировъчни стойности за степента на натоварване могат да се вземат от диаграмите на стандарт DIN 43772. 

Особено внимание трябва да се обърне на въпроса за химическото натоварване във всеки отделен случай на приложение. Много често коректният избор на материал може да се постигне единствено чрез изпробване в производствени условия, тъй като във всеки отделен случай на приложение дори най-малки замърсявания на средата на измерване могат да повлияят значително на поведението на защитната тръба. 

Термонапреженията и толерансите на нашите термоелементи отговарят на стандарт  DIN EN 60584, клас 1.

Примерни приложения за термоелементи със защитна тръба на заварка форма 4: