12-THD

Navařovací termoelektrické snímače teploty s D-jímkou

Termoelektrické teploměry s přivařeným krytem typu 4 (12-THD) se používají při standardním měření teploty v plynných a tekutých mediích např. vzduch, vodní pára, voda nebo oleje apod. a v podmínkách, kde se vyskytují vysoké tlaky. Maximální teplotu aplikace determinuje materiál krytu. Ochranné pouzdro je schopno vydržet tlak do 700 bar. Armatury tohoto druhu jsou vybaveny výměnnými plášťovými měřícími vložkami.

 

Důležitou částí konstrukce termoelektrického teploměru je ochranné pouzdro, vyrobené z vysoce kvalitního kovového materiálu. Kryt teploměru je navařen v místě istalace. Je důležité aby kryt a instalace byly vyrobeny ze stejného materiálu.

Volba odpovídajícího krytu záleží především na podmínkách, které se vyskytují v místě instalace, podobně jako druh připojení, které musí vydržet vysokou teplotu, tlak a působení chemických látek.

Životnost ochranných krytů záleží na mnohých faktorech, např. na prostředí aplikace, délce snímače, teplotě, tlaku, druhu zástavby (vodorovná/kolmá), materiálu, z jakého jsou provedené ochranné trubky a koeficientu průtoku.

Hodnoty zatížení jsou stanoveny např. ve speciálních tabulkách zatížení obsažených v normě DIN 43772.

Zejména otázka chemického zatížení vyžaduje podrobnou analýzu pro konkrétní případy a aplikace.

Často teprve při procesních zkouškách je možné zjistit, že i malá znečištění aplikačního prostředí můžou mít významný vliv na životnost a reakce ochranného pouzdra.

Termoelektrické napětí a třídy přesnosti měření našich termočlánků a plášťových měřících vložek odpovídají standardům dle DIN EN 60584 třída 1.

Příklady použití pro Termoelektrické teploměry s přivařeným krytem typu 4 (dříve kryt typu D):