12-THD

Kaynaklı D-kılıflı termokupllar

Kaynaklı D-kılıflı Termokupl (12-THD) hava, buhar, su, yağ, gaz ve sıvı ortam sıcaklık ölçümleri için yüksek akış hızı ve basınçlarda kullanılankoruyucu kovan, malzemelerin çalışma sıcaklığını belirler. Özel Kaynak kolları 700 bar basınca kadar dayanaklıdır. Bu montajda bağlantı parçaları değiştirilebilir ve mineral izoleli Termokupllar ile donatılmıştır.

 

Termokuplun önemli bir bileşeni olan yüksek kalitede paslanmaz çelik basınçlı kap veya çalışmış koruyucu kılıf ilgili sistemden kaynaklanır.

Koruyucu kovan seçimindeki sıcaklık, basınç, akış ve kimyasal etkinin nedeni uygun yer koşulları hem de etkilerdir. Basınç için standart değerler DIN 43772 diyagramlardan alınabilir.

Özellikle, kimyasal etkinlik sorusu her durumda dikkate alınmalıdır. Genellikle operasyonel çalışmalar bilgi getirmektedir. Hatta ortamdaki hafif kirlenme önemli ölçüde kollu davranışını etkileyebilir.

Bizde kullanılan Termoelektrik  gerilimler  ve sapmaları sınırlayan Mineral izoleli Termokupllar DIN EN 60584, 1. sınıf standartlarına uygundur.

Kaynaklı D-kılıflı termokupl için uygulama örnekleri şekil 4: