Tehničke informacije

5. Osnovne vrijednosti za otpornike sukladne normi DIN EN 60751

Norma nameće sljedeće veze između temperature i električnog otpora:

Za temperature između -200°C i 0°C.

Rt = R0 (1 + At +Bt2 + C (t-100°C) t3)

Za temperature između 0°C i 850°C.

Rt = R0 (1 + At + Bt2)

U slučaju općenito korištenih u branši senzora od platine gore navedene formule imaju sljedeće konstante:

A = 3,9083 *10-3 °C-1
B = -5,775 * 10-7 °C-2
C = -4,183 * 10-12 °C-4

Koeficijent temperature i za gore navedene otporne termometre se određuje sljedeće:

a = (R100- R0)(100 * R0)-1 = I ima brojčanu vrijednost 0,00385°C-1

R100: Otpor pri 100°C
R0: Otpor pri 0°C