Technické informace

5. Základní hodnoty odporů dle normy DIN EN 60751

U této normy se vyjadřuje závislost odporu na teplotě rovnicí:

Pro teplotní rozsah  -200°C do 0°C:

Rv = R0 (1 + Av +Bv2 + C (v-100°C) v3)

Pro rozsah od  0 - 850°C:

Rv = R0 (1 + Av + Bv2)

Pro kvalitu platiny využívanou převážně v průmyslu platí v rovnici tyto konstanty:

A = 3,9083 *10-3 °C-1
B = -5,775 * 10-7 °C-2
C = -4,183 * 10-12 °C-4

Teplotní součinitel a horní odporový teploměr je definován takto:

a = (R100- R0)(100 * R0)-1 = a má číselnou hodnotu  0,00385°C-1

R100: odpor při 100°C
R0: odpor při 0°C