Tehničke informacije

5. Standardizirane granice (klase) mjernih odstupanja termoparova

Preciznost mjerenja termoparova koji su obuhvaćeni normom DIN EN 60584-1 je određena u normi DIN EN 60584-2. Preciznost mjerenja termoelemenata je podijeljena u tri osnovne skupine:

  • Skupina 1 i 2 za raspone temperatura > -40°C
  • Skupina 3 za temperature do -200°C
Tip Aplikacija                 Klasa 1 Aplikacija                 Klasa 2 Aplikacija                 Klasa 3
T -40...350°C       ±0,5°C ili 0,004*(t) -40...350°C       ±1,0°C ili 0,0075*(t) -200...40°C       ±1,0°C ili 0,0015*(t)
E -40...800°C       ±1,5°C ili 0,004*(t) -40...900°C       ±2,5°C ili 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C ili 0,0015*(t)
J -40...750°C       ±1,5°C ili 0,004*(t) -40...750°C       ±2,5°C ili 0,0075*(t) -----
K -40...1000°C     ±1,5°C ili 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C ili 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C ili 0,0015*(t)
N -40...1000°C     ±1,5°C ili 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C ili 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C ili 0,0015*(t)
S/R 0...1600°C        ±1,0°C ili
                         1,0+0,003(t-1100)°C
0...1600°C        ±1,5°C ili 0,0025*(t) -----
B ----- 600...1700°C    ±1,5°C ili 0,0025*(t) 600...1700°C     4°C ili 0,005*(t)
C ----- 426...2315°C                        0,01*(t) -----
A ----- 1000...2500°C                      0,01*(t) -----

Tablica 2. Točnost mjerenja sukladno normi DIN EN 60584-2

|t| = Vrijednost temperature bez uzimanja u obzir znaka (+/-)

1) Preciznost mjerenja određuje vrijednost određena °C ili procentualne vrijednosti koje se odnose na stvarno izmerenu temperaturu u °C. Prihvaća se viša od dvije navedene vrijednosti.

2) Termoparovi i kablovi za termoparove se obično dostavljaju u takvoj formi da preciznost mjerenja navedena u gore navedenoj tabeli je sačuvana za raspone temperature više nego -40 °C. U temperaturama nižim od -40 °C odstupanja za termoparove proizvedene od istog materijala mogu biti više nego preciznost mjerenja navedena za 3 klasu. U slučaju potrebe primjene termoparova koje čuvaju preciznost mjerenja navedenu za Klasu 1 i 2 / ili klasu 3, potrebno je to navesti u narudžbi, jer u takvim slučajevima je potrebno provesti izbor specijalnih materijala za proizvodnju termopara.