ATEX

Samozaštitni osjetnici temperature u skladu s Direktivom ATEX 2014/34/EU

Od početka 2012. godine za komercijalne i industrijske segmente u kojima se radi sa zapaljivim tvarima u obliku plinova, para, magle ili prašine, protueksplozijski zaštićene otporničke termometre i termoelemente u najrazličitijim izvedbama.

 

Certificirani proizvodni pogoni

Godine 2011. tvrtka GÜNTHER GmbH za obje je svoje lokacije u Njemačkoj certificirala sustav upravljanja kvalitetom prema Direktivi ATEX (ATmosphères EXplosibles) 2014/34/EU, što je preduvjet za proizvodnju osjetnika uz odobrenje tipa.

Kako bismo i u budućnosti mogli ići ukorak sa zahtjevima i tehničkim različitostima, kontinuirano poboljšanje proizvoda i njihova priloagodba pojedinačnim uvjetima primjene za nas se podrazumijevaju. Stoga smo postojeći asortiman proizvoda 2014. proširili brojnim ATEX osjetnicima za područja pod opasnošću od prašine i eksplozije.

Područja primjene naših samozaštitnih osjetnika temperature:

Funkcija, izvedba i primjena

Naši zamozaštitni osjetnici temperature izrađuju se kao otpornički termometri ili kao termoelementi. Oni na mjestu mjerenja pretvaraju temperaturu u električnu veličinu (napon, otpor) i služe, u kombinaciji s odgovarajućom naknadno spojenom opremom za mjerenje, bilježenje i regulaciju temperature u rasponu od - 200 °C do + 1200 °C.

Otpornički termometri serija R1 do R6, kao i termoelementi serija T1 do T6, konstruirani su tako da, čak uzimajući u obzir i  moguće pogreške, ne predstavljaju izvor zapaljenja. Osjetnici linije GÜNTHER Ex u različitim industzrijskim granama koriste se kao samozaštitni pogonski uređaji za mjerenje temperature u tekućim i plinovitim medijima kao i onima u kojima se razvija prašina.

Temperaturni osjetniciSerija R1/T1 do R4/T4 sastoje se od zaštitne armature s različitim procesnim priključcima, od priključne glave i izmjenjivog mjernog uloška. Osjetnici temperature serije R5/T5 i R6/T6 sastoje se od mjernih uložaka s priključnom glavom odnosno priključnih kutija i različitih procesnih priključaka. Proizvode se ili s jednostavnim zaštitnim cijevima ili kao mineralno izolirani vodiči s kabelskim priključcima.

Ovisno o primjeni i Zadaćama mjerenja naši osjetnici temperature mogu se opremiti različitim priključnim glavama Uređaji se međutim smiju koristiti samo s predviđenim zaštitnim čahurama.

Ovi osjetnici temperature s vrstom zaštite od eksplozije "i" certificirani su za spajanje na samozaštitne strujne krugove kategorije  "ia". Kod spajanja na samozaštitni strujni krug korisnik mora snagu ograničiti tako da maksimalno zagrijavanje površine ne prekoračuje klasu temperature umanjenu za sigurnosni razmak!

U otporničke termometre (R1-R6) ugrađeni su uobičajeni otpornici izrađeni od platine ili nikla. Ti osjetnici temperature proizvode se u skladu s normom DIN EN 60 751, a dostupni su u svim standardnim klasama tolerancije u izvedbi s dva, tri ili četiri vodiča.

Također su moguće izvedbe s dva mjerna kruga. Termoelementi (T1-T6) po izboru se opremaju termoparovima T, J, K, E i N prema DIN EN 60584-1 u klasama tolerancije 1 ili 2 kao jednostruki ili dvostruki mjerni krugovi.

Oni ispunjavaju uvjete za eksplozijsku grupu II kategorija 1/2G i/ili 2G, odnosno različitih serija izvedbi jednako tako za kategorije 1/2D i/ili 2D. Oni su stoga pogodni za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom zone 1 za plin i zone 21 za prašinu.

Više informacija o pojedinim samozaštitnim serijama proizvoda može se naći u PDF dokumentu u desnom stupcu.