Tehničke informacije

13. Vrste spojeva mjernih otpornih osjetnika

a. Dvožični spojevi

Senzor ima dva konektora s kojima je spojen dvožični kabel da bi se osiguralo upravljanja. Problem u ovom je u ovom slučaju u tome da kablovi imaju svoj vlastiti električni otpor koji povećava cjelokupni otpor i na taj način – ovisno o duljini senzora – vodi do povećanja u manjem ili većem stupnju rezultata mjerenja otpora cijelog senzora.

Da bi kompenzirali taj efekt neophodno je provjeriti otpor i uvođenje rezultata kao korekcijske veličine u sustavu upravljanja senzorom. U praksi – u vezi s gore navedenim – otporni termometri -2kabelski rijetko daju precizne rezultate mjerenja. Vlastiti otpor kablova se mijenja također u situaciji promjene temperature okoliša i/ili vlage zraka.

Otporni termometri ove vrste se koriste samo za mjerenje temperature u uvjetima kada nema potrebe osiguranja tolerancije manje nego nekoliko stupnjeva, napr. vode za hlađenje.

U slučaju otpornih senzora visoke vrijednosti otpora (Pt500, Pt1000) greška mjerenja se smanjuje na odgovarajući način za koeficijent 5 ili 10, zahvaljujući tome mjerenje – u kontroliranim uvjetima – je malo preciznije.

Crtež 1 dvožični krug

Crtež 1 dvožični krug

b. Trožični spojevi

Otporni termometri proizvedeni u trožičnoj tehnici funkcioniraju na isti način kao dvožični senzori, ali nema potrebe da se korigira otpor kablova.

Dodatni kabel se spaja s priključkom otpornika za mjerenje. Na taj način dolazi do nastanka drugog kruga mjerenja koji stalno pokazuje tekući otpor samih kablova. U kontrolnoj jedinici to je mjerenje automatski oduzimano od vrijednosti mjerenja provedenog cijelim senzorom. To daje mogućnost da se odmah prikaže stvarno mjerenje otpora senzorom.

Crtež 2 krug s tri žice

Crtež 2 krug s tri žice

c. Spojevi s četiri žice

Suprotno od spojeva s tri žice gdje se istražuje otpor samo jednog od dva kabla za mjerenje senzora u spojevima s četiri žice se mjere otpori oba kabla. Tako da rezultati mjerenja su uvijek vrlo precizni, čak i tada kada svaki od kablova za mjerenje u senzoru prikazuje različit vlastiti otpor.

Crtež 3. krug s četiri žice

Crtež 3. krug s četiri žice