05-TKT

Termoelementi s keramičkim zaštitnim cijevima i termoparom

Ravni termoelementi s keramičkim zaštitnim cijevima i termoparom (05-TKT) uglavnom se koriste za standardna mjerenja temperature u plinovitim medijima do 1800 °C.

 

U mjernim i regulacijskim procesima uslijed korozije i abrazije pri visokim temperaturama može doći do jakih opterećenja, stoga su zaštitne armature ovih termoosjetnika izrađene od visokokvalitetne i na toplinu otporne tehničke keramike. Metali često više ne mogu podnijeti takva opterećenja.

Uz upotrebu uobičajene oksidne keramike (čistoće do 99,8%), nudimo i neoksidnu keramiku kao i individualna rješenja najrazličitijih dimenzija i iz najrazličitijih materijala. Ovi su proizvodi u tvrtki GÜNTHER GmbH u većini slučajeva dostupni izravno sa skladišta.

Na zahtjev se termoparovi iz ove grupe proizvoda mogu opremiti dodatnom unutarnjom keramičkom cijevi, čime se kod većine primjena značajno povećava dugoročna stabilnost, a time i ukupni vijek trajanja.

Maksimalna podnošljiva temperatura ovisi o konkretnom načinu ugradnje (okomito/vodoravno) i agresivnosti okolnih medija.

Termoelektrični naponi i mjerne tolerancije naših termoparova odgovaraju normi DIN EN 60584, klasa 1.

Svojstva najuobičajenijih vrsta keramike

  Jedinica Porozna keramika Porculan za termoelemente Aluminijev oksid
Tip prema DIN / C530 C610 C799
Otpornost na temperaturne promjene / vrlo dobra srednja do dobra srednja
Nepropusnost / porozno plinonepropusno plinonepropusno
Maksimalna konstantna temperatura (zrak) °C 1650 1600 1850
Sadržaj Al2O3 % 73-75% 60 99,7
Volumna težina g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
otpornost na savijanje u 3 točke MPa 35 120 300
E-modul GPa 60 110 370

 Maksimalna radna temperatura za termoparove od platine-rodija-platine

Tip Promjer Maksimalna temperatura
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Primjeri primjene za termoelemente s keramičkom vanjskom zaštitnom cijevi: