Informații tehnice

5. Abaterea limită pentru termoelemente

Precizia de măsurare a termoelementelor prevăzute în norma DIN EN 60584-1 a fost definită în norma DIN EN 60584-2. Precizia de măsurare a termoelementelor a fost împărțită în trei grupuri de bază:

  • Grupul 1 și 2 pentru domenii de temperaturi > -40°C
  • Grupul 3 pentru temperaturi negative până la -200°C
Tip Domeniu                Class 1       Domeniu                Class 2       Domeniu                Class 3      
T -40...350°C       ±0,5°C sau 0,004*(t) -40...350°C       ±1,0°C sau 0,0075*(t) -200...40°C       ±1,0°C sau 0,0015*(t)
E -40...800°C       ±1,5°C sau 0,004*(t) -40...900°C       ±2,5°C sau 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C sau 0,0015*(t)
J -40...750°C       ±1,5°C sau 0,004*(t) -40...750°C       ±2,5°C sau 0,0075*(t) -----
K -40...1000°C     ±1,5°C sau 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C sau 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C sau 0,0015*(t)
N -40...1000°C     ±1,5°C sau 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C sau 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C sau 0,0015*(t)
S/R 0...1600°C        ±1,0°C sau
                         1,0+0,003(t-1100)°C
0...1600°C        ±1,5°C sau 0,0025*(t) -----
B ----- 600...1700°C    ±1,5°C sau 0,0025*(t) 600...1700°C     4°C sau 0,005*(t)
C ----- 426...2315°C                           0,01*(t) -----
A ----- 1000...2500°C                         0,01*(t) -----

Tab. 2: Abaterile limită ale termoelementelor conform DIN/EN 60584/2

|t| = Valoarea temperaturii fără a lua în considerare semnul (+/-)

1) Precizia măsurătorii este exprimată în °C sau în valori procentuale raportate la temperatura realmente măsurată în °C. Se adoptă valoarea superioară din două indicate.

2) Termoelementelor și conductorii termoelementelor sunt de obicei în așa fel livrate, încât precizia măsurării indicată în tabelul de mai sus se menține domeniilor de temperatură ce depășesc -40 °C. La temperaturile sub -40 °C abaterile termoelementelor executate din același material pot fi mai mari decât precizia de măsurare indicată pentru clasa 3. În caz de necesitate de folosire a unor termoelemente care păstrează precizia indicată pentru clasele 1 și 2 sau clasei 3, acest lucru trebuie menționat în comandă, deoarece în aceste cazuri este necesar să se aleagă materiale speciale pentru executarea termoelementelor.