Teknik Bilgiler

5. Termokuplların ölçme doğruluğu

DIN EN 60584-1 dahilinde belirlenen termal elemanların sınır sapmaları DIN EN 60584-2 dahilinde standartlaştırılır. Sınır sapmaları 3 gruba ayrılır.

  • Grup 1 ve 2 sıcaklık aralığı: > -40°
  • Grup 3 ise – 200°C'ye kadar eksi sıcaklıklar
Tip Ugulama sıcaklığı                 Klas 1 Ugulama sıcaklığı                 Klas 2 Ugulama sıcaklığı                 Klas 3
T -40...350°C       ±0,5°C ya da 0,004*(t) -40...350°C       ±1,0°C ya da 0,0075*(t) -200...40°C       ±1,0°C ya da 0,0015*(t)
E -40...800°C       ±1,5°C ya da 0,004*(t) -40...900°C       ±2,5°C ya da 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C ya da 0,0015*(t)
J -40...750°C       ±1,5°C ya da 0,004*(t) -40...750°C       ±2,5°Cya da 0,0075*(t) -----
K -40...1000°C     ±1,5°C ya da 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C ya da 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C ya da 0,0015*(t)
N -40...1000°C     ±1,5°C ya da 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C ya da 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C ya da 0,0015*(t)
S/R 0...1600°C        ±1,0°C ya da
                         1,0+0,003(t-1100)°C
0...1600°C        ±1,5°C ya da 0,0025*(t) -----
B ----- 600...1700°C    ±1,5°C ya da 0,0025*(t) 600...1700°C     4°C ya da 0,005*(t)
C ----- 426...2315°C                              0,01*(t) -----
A ----- 1000...2500°C                            0,01*(t) -----

Tablo No: 2 “DIN EN 60584-2 sayılı direktifine göre termocupullerin ölçüm doğruluğu”

(t) = İşaretler göz önünde bulundurulmadan elde edilen sıcaklık değeri

1) Sınır sapması olarak °C cinsinden sabitlenen veya °C yüzdesiyle belirtilen değer geçerlidir. Her seferinde daha büyük bir değer oluşur.

2) Termal çiftler ve termal kablolar, -40 °C üzerindeki sıcaklık alanlarına yönelik tabloya göre sınır sapmaları yer alacak biçimde tedarik edilir. Aynı maddelerin termal çiftlerine yönelik ağırlıklar -40 °C'nin altındaki sıcaklıklarda sınıf 3 dahilinde sabitlenen sınır sapmalarından daha büyük değere sahiptir. Sınıf 1, 2 ve/veya 3'e göre mevcut olan sınır sapmalarının mevcut olduğu termal çiftlere bakıldığında, bu belirlemeler yapılırken özel madde seçiminin oldukça önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.