Technické informace

5. Třídy přesnosti pro termočlánkové snímače teploty

Pro termočlánky uvedené v ČSN EN 60584-1 jsou stanoveny třídy přesnosti v ČSN EN 60584-2. Třídy přesnosti jsou rozděleny do 3 skupin.

  • Skupina1 a2 pro teploty >-40°C
  • Skupina 3 pro záporné hodnoty teplot do -200°C
Type Rozsah                                      Třída 1     Rozsah                  Třída 2     Rozsah                  Třída 3    
T -40...350°C       ±0,5°C tj. 0,004*(t) -40...350°C       ±1,0°C tj. 0,0075*(t) -200...40°C       ±1,0°C tj. 0,0015*(t)
E -40...800°C       ±1,5°C tj. 0,004*(t) -40...900°C       ±2,5°C tj. 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C tj. 0,0015*(t)
J -40...750°C       ±1,5°C tj. 0,004*(t) -40...750°C       ±2,5°C tj. 0,0075*(t) -----
K -40...1000°C     ±1,5°C tj. 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C tj. 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C tj. 0,0015*(t)
N -40...1000°C     ±1,5°C tj. 0,004*(t) -40...1200°C     ±2,5°C tj. 0,0075*(t) -200...40°C       ±2,5°C tj. 0,0015*(t)
S/R 0...1600°C        ±1,0°C tj. 1,0+0,003(t-1100)°C 0...1600°C        ±1,5°C tj. 0,0025*(t) -----
B ----- 600...1700°C    ±1,5°C tj. 0,0025*(t) 600...1700°C     4°C tj. 0,005*(t)
C ----- 426...2315°C                        0,01*(t) -----
A ----- 1000...2500°C                      0,01*(t) -----

Tab. 2: Třídy přesnosti pro termočlánky podle ČSN EN 60584-2

|t| = absolutní hodnota teploty

1) Třída přesnosti je určena na základě teploty ve °C nebo na základě procent teplotních stupňů. Vždy platí vyšší hodnota.

2) Termočlánky a termodráty jsou zpravidla dodávány tak, aby byly dodrženy limity tříd přesnosti uvedené v tab. 2 pro teplotní rozsah nad -40 °C. Odchylky termočlánků vyrobených ze stejných materiálů mohou být při teplotách pod -40 °C vyšší, než je limitní hodnota třídy 3. V případě potřeby termočlánků, které mají odpovídat třídám přesnosti 1, 2 nebo 3, je kvůli správnému výběru materiálu nutné uvést tento požadavek v objednávce.