Technické informace

13. Druhy připojení odporových teploměrů

a. 2-vodič                          

Senzor je vybaven 2 připojovacími místy, ke kterým je připojen spojovací kabel k rozvodu. Určitým problémem je, že vedení má vlastní elektrický odpor, který zvyšuje celkový odpor a tím (podle délky vedení) vede k více či méně nadměrnému výsledku měření.

Abychom tento jev kompenzovali, musí být vypočítán odpor vedení a zaveden jako korekční veličina do rozvodu. V praxi vedou odporové teploměry s 2-vodičem na základě popsané skutečnosti zřídka k přesným výsledkům měření. Vlastní odpor vedení se mění i při pozměněné okolní teplotě a/nebo vlhkosti vzduchu.

Tyto odporové teploměry jsou používány z tohoto důvodu jen pro taková měření, u kterých je tolerance pár stupňů nepodstatná, jako např. u chladící vody.

U vysoko ohmových odporech (Pt500, Pt1000) se snižuje chyba měření o faktor 5 popř. 10, takže vedou tyto odpory – za popsaných okolností – k o něco přesnějším výsledkům měření.

Zobr. 1: 2-vodič

Zobr. 1: 2-vodič

b. 3-vodič

Odpory u 3-vodičů fungují stejně jako senzory u 2-vodičů, přesto u nich nelze srovnávat odpor vedení.

K odporu je připojen dodatečný drát. Tím vzniká druhý měřící obvod, který pokaždé zobrazuje skutečný odpor vedení. V rozvodu je tato hodnota odečtena od hodnoty meřícího obvodu s odporem a je stanoven skutečný odpor senzoru.

Zobr. 2: 3-vodič

Zobr. 2: 3-vodič

c. 4-vodič

Oproti 3-vodiči,kde je stanoven odpor vedení pouze u jednoho z dvou přívodů, jsou u 4-vodiče určeny odpory obou spojovacích vedení. Výsledky měření jsou tak pokaždé přesné, pokud mají přívody rozdílné vlastní odpory.

Zobr. 3: 4-vodič

Zobr. 3: 4-vodič