Informații tehnice

13. Tipurile de conectare ale termorezistențelor

a. Joncțiuni (îmbinări, legări) cu doi conductori

Senzorul are două joncțiuni, la care este sudat un cablu cu doi conductori în scopul asigurării comenzii. Problema în acest caz constă în aceea că, conductorii au rezistență electrică proprie care majorează rezistența totală și astfel – în funcție de lungimea senzorului – determină mărirea în măsură mai mare sau mai mică a rezultatului măsurătorii rezistenței întregului senzor.

Pentru a compensa acest efect este necesar să se verifice rezistența pe conductori și introducerea rezultatului drept mărime de corecție în sistemul de comandă al senzorului. În practică – legat de cele de mai sus – termorezistențele cu doi conductori rar pun la dispoziție rezultate exacte ale măsurătorilor. Rezistența proprie a conductorilor se schimbă, de asemenea, în situația modificării temperaturii mediului și/sau umidității aerului.

Termorezistențele de acest tip sunt deci folosite doar pentru măsurarea temperaturii în condiții în care nu este necesară asigurarea toleranței mai mici de câteva grade, de exemplu a apei de răcire.

În cazul senzorilor cu rezistență cu valoare ohmică ridicată (Pt500, Pt1000) eroarea măsurătorii scade corespunzător cu coeficientul 5 sau 10, și ca urmare măsurarea – în condiții controlate – este ceva mai precisă (exactă).

Fig. 13 circuit cu două fire

Fig. 13 circuit cu două fire

b. Joncțiuni (îmbinări, legări) cu trei conductori

Termorezistențele executate în tehnica cu trei conductori funcționează la fel ca și senzorii cu doi conductori, însă nu este necesară efectuarea corecției cu rezistența conductorilor.

Conductorul suplimentar se sudează cu joncțiunea rezistorului de măsură. În felul acesta apare al doilea circuit de măsură care indică permanent rezistența curentă a conductorilor înșiși. La postul de control această măsurătoare este scăzută din valoarea măsurătorii efectuat de întregul senzor. Aceasta permite indicarea instantanee a măsurării reale a rezistenței de către senzor.

Fig. 15 circuit cu patru fire

Fig. 15 circuit cu patru fire

c. Conexiunea la 4 fire

Spre deosebire de conexiunea cu 3 conductori, în care este  cercetată doar rezistența unuia din conductorii de conexiune a senzorului, în conexiunile cu 4 conductori sunt măsurate rezistențele ambilor conductori de legătură. Rezultatele măsurării sunt deci de fiecare dată foarte exacte, chiar și atunci când fiecare din conductorii de măsură din senzor prezintă o rezistență proprie diferită

Fig. 14 circuit cu trei fire

Fig. 14 circuit cu trei fire