Teknik Bilgiler

13. Ölçüm rezistörleri bağlanma şekilleri

A. İki kablolu devre

Sensörde kontrol için iki adet kablo bağlantısının bulunduğu iki bağlantı mevcuttur. Burada sorun, iletkenin toplam direnci artıracak şekilde bir doğal elektrik direnci oluşturması ve dolayısıyla iletkenin uzunluğuna bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük bir ölçüm sonucunu ortaya çıkarmasıdır.

Bunun telafisi için iletken direnci belirlenmeli ve kumandaya düzeltme rakamı olarak girilmelidir. Uygulamada yukarıda açıklanan sebepten dolayı iki kablolu devrelere sahip rezistanslı termometreler çok nadiren doğru sonuç vermektedir. İletkenin doğal direnci aynı zamanda ortam sıcaklığına ve/veya havadaki neme bağlı olarak da değişmektedir.

Bu yüzden bu rezistanslı termometreler yalnızca soğutma suyunda olduğu gibi birkaç derecelik farkın büyük sorun teşkil etmeyeceği ölçümlerde kullanılır.

Yüksek ohm'lu rezistanslı sensörlerde (Pt500, Pt1000) ölçüm hatası faktör 5 veya 10 tarafından azaltılır, böylece açıklanan koşullar altında bu, bir şekilde daha doğru sonuçlar alınmasına yol açar.

Şekil 1. İki telli devre

Şekil 1. İki telli devre

B. Üç kablolu devre

Üç kablolu devre teknolojisinde direnç, iki kablolu devre teknolojisiyle aynıdır, fakat iletken direncinde herhangi bir ayarlama yapılması gerekmez.

Rezistanslı sensöre ek bir kablo bağlanır. Böylece daima gerçek iletken direncini gösteren ikinci bir ölçüm devresi ortaya çıkar. Kumandada bu değer, dirence sahip ölçüm devresinin değerinden ayrılır ve artık sensörün gerçek direnci belirlenebilir.

Şekil 2. Üç telli devre

Şekil 2. Üç telli devre

Dört kablolu devre

Yalnızca bir veya iki beslemenin iletkenlik direncinin belirlendiği üç kablolu devrenin aksine, dört kablolu devrede rezistansa giden iki besleme hattının da direnci belirlenir. Beslemelerin farklı rezistans doğalarının mevcut olması durumunda ölçüm sonuçları daima doğru olacaktır.

Şekil 3. Dört telli devre

Şekil 3. Dört telli devre