ATEX

Sonde de temperatură cu siguranţă intrinsecă conform directivei ATEX 2014/34/UE

De la începutul anului 2012 producem pentru domeniile industriale în care sunt folosite substanțe inflamabile sub formă de gaze, aburi, ceață sau pulbere (praf), termorezistențe și termoelemente cu protectie antiex de diferite tipuri.

 

Unități de producție certificate

In 2011 a fost implementat, în ambele unități de producție din Germania, Sistemul de Management al Calității în conformitate cu directiva ATEX (ATmosphères EXplosibles) nr.  2014/34/UE, ceea ce constituie o cerință pentru producția senzorilor de temperatură omologați.


Pentru ca și în viitor să răspundem cerințelor industriei în permanentă dezvoltare și numeroaselor soluții tehnologice utilizate, pentru noi este de la sine inteles că este necesar să se asigure o dezvoltare continuă a produselor noastre cat și adaptarea senzorilor la aplicații tot mai diferite.
De aceea , în anul 2014 am extins actuala paleta de produse cu o multitudine de sonde de temperatură ATEX, atat pentru domeniul Ex în gaze cat și pentru domeniul Ex in pulberi.

Domeniul de folosire a sondelor noastre de temperatură cu siguranța intrinseca:

Domeniul de folosire a sondelor noastre de temperatură cu siguranța intrinseca

Domeniul de folosire a sondelor noastre de temperatură cu siguranța intrinseca

Funcționare, construcție și aplicații

Senzorii noștri cu siguranta intrinseca sunt termorezistențe și termoelemente. Transformă temperatura de la punctul de măsurare în valori electrice (tensiune, rezistența ohmică) și sunt destinați, în conexiune cu aparate corespunzătoare la măsurarea, înregistrarea și reglarea
temperaturii în domeniul de la -200 la +1200°C.

Termorezistențele din seria de la R1 la R6 și termoelementele din seria de la T1 la T6 au fost astfel construite, încât să nu constituie o sursă potențială de aprindere chiar și în cazul apariției
unor eventuale erori.

Senzorii din seria Ex ai firmei GÜNTHER sunt folosiți în numeroase domenii diferite ca dispozitive cu siguranță intrinsecă de măsurare a temperaturii în medii lichide și gazoase precum și cu pulberi. Senzorii de temperatură din seria de la R1/T1 la R4/T4 se compun din teci de protecție și diverse racorduri de proces, cap de conexiuni și elementul
de măsurare interschimbabil.

Senzorii de temperatură din seria R5/T5 și R6/T6 se compun din elemente de măsurare și cap de conexiuni sau cutie de conexiuni și diferite racorduri de proces. Sunt executate din teci simple de protecție sau conductori cu izolație minerală cu cablu de conexiune.    

În funcție de utilizare și aplicație, senzorii noștri de temperatură pot fi dotați cu diverse capete de conexiune. Totuși, acești senzori pot fi utilizați doar cu tecile de protecție adecvate.

Acești senzorii de temperatură, cu gradul de protecție la aprindere Ex “i” sunt certificați pentru a fi racordați la circuitele cu siguranță intrinsecă De categoria “ia”. La racordarea la circuitele cu siguranță  intrinsecă utilizatorul trebuie să limiteze puterea admisă în circuit în așa fel încât să nu se depășească temperatura maximă de încălzire
de suprafață conform clasei de temperatură, inclusiv o marjă de siguranță!

În cazul termorezistențelor (R1-R6) sunt instalați rezistori confecționați din platină sau nichel. Acești senzori sunt realizați conform normei DIN EN 60 751și sunt disponibili în toate clasele de toleranță
standard în montaj la 2,3 sau 4 fire. Sunt posibile, de asemenea, și soluții compuse din două circuite de măsurare.

Termoelementele (T1-T6) pot fi de tip tip T, J, K, E și N, simple sau duble, conform normei DIN EN 60584-1 în clasele de toleranță 1 sau 2. Acești senzori răspund cerințelor grupei de explozie II, categoriile 1/2G și/sau 2G, iar unele serii de produse și pentru categoriile 1/2D și 2D. Sunt adecvate utilizării în zona 1 de pericol pentru gaze și zona 21 de pericol pentru pulberi.