ATEX

Snímače teploty pro použití v prostorách ohrožených výbuchem podle směrnice ATEX č. 2014/34/EU

Od začátku roku 2012 vyrábíme také snímače určené pro použití v odvětvích průmyslu, kde se využívají hořlavé látky v podobě plynů, oparů, mlh nebo prachů a také odporové teploměry a termočlánky v různých verzích.

 

Od počátku roku 2012 vyrábíme různé typy odporových teploměrů a termoelektrických teploměrů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, které mají certifikaci podle směrnice ATEX (ATmospheres EXplosibles) 2014/34/EU pro měření teplot v kapalných, plynných a prašných médiích.

Rozsah použití našich senzorů pro uplatnění v prostorech ohrožení výbuchem:

Rozsah použití našich senzorů pro uplatnění v prostorech ohrožení výbuchem

Rozsah použití našich senzorů pro uplatnění v prostorech ohrožení výbuchem

Naše snímače teploty pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu jsou provedeny jako odporové teploměry nebo jako
termoelektrické teploměry a uplatnění nacházejí v klasických průmyslových odvětvích, jako je chemie, petrochemie, strojírenství a investiční výstavba, potravinářský průmysl či těžba ropy a plynu.
Teplotu v místě měření proměňují v elektrickou veličinu (napětí,
odpor) a ve spojení s příslušnými spínacími zesilovači slouží
k měření, registraci a regulaci teplot v rozsahu od -196 °C do cca
+1800 °C.
Všechny snímače GÜNTHER pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu jsou konstruovány tak, aby nepředstavovaly zápalný zdroj
– a to i při zohlednění případných možných závad.

Produktové řady a typy ochrany

Snímače teploty s ochranou typu Ex i (produktové řady R1/T1 až
R8/T8) jsou certifikovány pro připojení na jiskrově bezpečné proudové obvody kategorie “ia”. Snímače řady R1/T1 až R4/T4 sestávají z ochranné armatury s různými procesními přípojkami, připojovací hlavice a vyměnitelné měřicí vložky. Snímače teploty řady R5/T5 a R6/T6 se skládají z měřicích vložek s připojovací hlavicí resp. krabicí a různých procesních připojení. Jsou provedeny buď jako jednoduché ochranné trubky nebo jako
kabely s minerální izolací s kabelovými přípojkami. Produktová řada R7/T7 obsahuje snímače pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu z průběžné nebo sesazené ochranné trubky. U snímačů produktové řady R8/T8 se jedná o snímače teploty s minerální izolací a připojeným přívodem. Společnost GÜNTHER nabízí jako novinku snímače teploty s typem ochrany Ex d s pevným závěrem rozdílných konstrukcí (řada R9/T9), či snímače s typem ochrany Ex nA / Ex tc.

Konstrukce a výbava

V odporových teploměrech jsou montovány běžné odpory
z platiny a niklu. Tyto snímače teploty jsou vyráběny podle normy
DIN EN 60751 a jsou k dodání ve všech běžných třídách jako
dvouvodičová, třívodičová nebo čtyřvodičová technologie. Možná
jsou i provedení se dvěma měřicími obvody. Termoelektrické teploměry jsou dle potřeby vybaveny termočlánky T, J, K, E, S, R, B a N podle normy DIN EN 60584 třídy 1 jako jednoduchý nebo dvojitý měřicí obvod. Jsou proto vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu u plynu či prachu. Podle typu použití a typu měření mohou být snímače teploty vybaveny různými typy procesního připojení, kabely a připojovacími hlavicemi. Naše snímače jsou tak optimálně přizpůsobeny individuálním potřebám zákazníků a v podstatě kdykoli jsou na skladě.