Teknik Bilgiler

7. Ölçme doğruluğu

Rezistansların sınır sapmaları DIN EN 60751 içerisinde ikiye ayrılır:

  A Klas B Klas
0°C'deki azami tolerans (+/-) 0,15°C 0,3°C
200°C'deki azami tolerans (+/-) 0,55°C 1,3°C
400°C'deki azami tolerans (+/-) 0,95°C 2,3°C
600°C'deki azami tolerans (+/-) 1,35°C 3,3°C

Tablo No: 1 DIN EN 60751 sayılı direktifine göre platin rezistörlerin kabul edilebilir ölçüm doğruluğu.

Şekil 6. Azami kabul edilebilir ölçüm doğruluğu.

Şekil 6. Azami kabul edilebilir ölçüm doğruluğu.

DIN EN 60751 içerisinde belirlenen sınır sapmaları standart içerisindeki sıcaklık aralığının tamamı için aynı şekilde sabitlenmelidir

1/3 DIN gibi üretici ve operatörler arasında sabitlenen sınır sapmaları için (böylece DIN'e göre izin verilen sınır sapmalarının üçte birine sahip rezistanslar), sipariş sırasında uygulamanın gerçekleştirileceği alanın sıcaklık aralığı belirtilmelidir.