Teknik Bilgiler

6. Termokuplların azami uygulama sıcaklıkları

Bir termal elemanın maksimum kullanım sıcaklığının DIN EN 60584'te verilen kablo çapı sıcaklığına yakın olması durumunda, ortam sıcaklığı ve belirlenen kavramın kaplama maddesine ait kaplama termo elemanları mevcut olmalıdır.

VDI/VDE 3511 Kağıt 2 içerisinde kablo çapının yanı sıra dış çap ve kaplama maddesine ait kaplama termo elemanlarının seçimine yönelik tavsiyeler yer almaktadır:

ø mm 0,2 0,35 0,5 0,8 1,0 1,38 1,6 2,0 3,0
CuCuNi
Tipi T, U 
200°C 200°C 200°C 200°C 300°C 300°C 300°C 400°C 400°C
Fe-CuNi
Tipi J, L 
300°C 400°C 400°C 400°C 500°C 600°C 600°C 700°C 700°C
NiCr-Ni
Tipi K,N 
600°C 700°C 700°C 800°C 800°C 900°C 900°C 1000°C 1000°C
PtRh-Pt
Tipi S, R 
--- 1300°C 1300°C --- --- --- --- --- ---
PtRh-PtRh
Tipi B 
--- 1500°C 1500°C --- --- --- --- --- ---

Tab. 3: DIN 43712'ye göre termal kabloların °C cinsinden maksimum kullanım sıcaklığı

Kılıf maddesi NiCr-çelik NiCr-alaşim
ø mm ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0 ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0
CuCuNi
Tipi T, U
400°C 400°C 400°C 500°C 400°C 400°C 400°C 500°C
Fe-CuNi
Tipi J, L 
500°C 800°C 800°C 800°C 700°C 900°C 900°C 900°C
NiCr-Ni
Tipi K,N
500°C 800°C 800°C 800°C 800°C 1000°C 1100°C 1100°C
PtRh-Pt
Tipi S, R
--- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---
PtRh-PtRh
Tipi B
--- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---

Tablo No: 4 “DIN 43712 sayılı direktifine göre kılıflı termocupullerin azami uygulama sıcaklıkları (°C olarak)“

R, S veya B termal çiftine sahip kaplama termal elemanları 1000 °C'nin üzerinde yalnızca kısa süreli olarak tutulmalıdır, bunun sebebi düşük hava basıncının bulunduğu ortamlarda platinin katalitik etkisinin yalıtım maddesinin metal oksit (MgO) oranının azalmasına yol açmasıdır.

Platin magnezyum ve silisyum ile bağ kurar, bu da termal gerilimin değişmesine sebep olur.