Teknik Bilgiler

2. DIN EN 60584 normuna uygun termokupllar

Mümkün olan çok sayıdaki kablo çiftinden (sıcaklık ölçümü için 300'den fazla madde çiftinin mevcut olduğu bilinmektedir) biri endüstriyel sıcaklık ölçümü için kullanılır. Bu alandaki termal gerilim 5mV/°C ile yaklaşık 100mV/°C arasında değişir.

Endüstriyel sıcaklık ölçümüne ait maddeler DIN EN 60584-1 çerçevesinde standartlaştırılır. Bu norm içerisinde yer alan sıcaklık gerilimleri daima 0°C'lik karşılaştırma noktası sıcaklığını baz alacaktır.

Sıcaklık ölçümüne ait maddeler termal gerilimlerine göre termoelektrik bir gerilim sırasına göre dizilir, çoğu platin karşısında referans madde olarak gösterilir:

Tablo No: 1 “Termoelektrik gerilimler; Ölçüm noktası = 100°C”

Tablo No: 1 “Termoelektrik gerilimler; Ölçüm noktası = 100°C”

Şek. NiCr-Ni termal elemanı

Şek. NiCr-Ni termal elemanı