Teknik Bilgiler

3. Termoelektrik yasalar

Homojen sıcaklığın kuralı

Akım devresinin tüm parçaları aynı sıcaklıkta olduğunda, herhangi bir sayıda çeşitli metallerden oluşan akım devresinin gerilimi sıfır olarak kalır. Daha sonra devreden artık akım geçmez. Ancak bir sıcaklık farkı mevcut olduğunda termal gerilim oluşur.

Homojen akım devresinin kuralı

Homojen bir kablodaki homojen olmayan bir sıcaklık alanında termal gerilim bulunmayabilir. Homojen bir kablo, kablo homojen olarak kalmaya devam ettikçe ve kablonun iki ucu da ayrı sıcaklıklarda bulundukça gerilimlerini boşaltan daha küçük birçok pile bölünebilir.

Aynı şekilde bir termal elemanda, termal gerilim yalnızca ölçüm ve karşılaştırma noktaları arasındaki sıcaklığa bağlıdır. Bir akım devresinde bulunan termal gerilimler, kutupluluk göz önünde bulundurularak eklenebilir.

Termal gerilimlerin eklenme kuralı

Termal gerilimin bir miktar difüzyon etkisi göstermesi durumunda, bir sıcaklık meyli ile elektrik akımı bağlanır. Bir kablo parçası da pil olarak işlev görebilir. Eklenme kuralına göre termal gerilimin birçok kısmi gerilimden oluşmasından dolayı, sıcaklık meyli birçok küçük parçaya bölünebilir durumdadır.

Şekil 3. Termoelektrik gerilimlerin birikimi

Şekil 3. Termoelektrik gerilimlerin birikimi

Şekil 4. “Termocupulların karakteristik eğrileri”

Şekil 4. “Termocupulların karakteristik eğrileri”