Kompanzasyon kabloları ve termoelektrik kablolari

Dengeleme kabloları termo elemanı referans birleşme noktalarına bağlar. İletkenler, bahsi geçen termo elemanlarla tamamen aynı olmayan fakat DIN 43722'ye göre izin verilen sıcaklık aralığında aynı termoelektrik özelliklere sahip olan ikame malzemelerden oluşur.

Homojen elektrik devresi kurallarına göre soğuk ve sıcak bağlantılar arasındaki malzeme farklı olmamalıdır. Teoride termo eleman doğrudan bağlantı noktasına yönlendirilebilir, fakat maliyet sebebiyle ilk olarak bu uygulanmaz.

Şek. Dengeleme kabloları

Şek. Dengeleme kabloları

Şek. Stoklarımızdan 200'ün üzerinde dengeleme ve termal kablo türünü sağlıyoruz.

Şek. Stoklarımızdan 200'ün üzerinde dengeleme ve termal kablo türünü sağlıyoruz.

Dengeleme kabloları katı veya tel hatlara ve farklı kablo sayılarına, muhafazaya ve izolasyona sahiptir.

İlgili termo elemanın kod harfinin arkasına gelecek bir C harfiyle işaretlenirler; örneğin S türü platin bir termo eleman için SC harf ikilisi kullanılır.

Şek. Ölçüm devresinin yapısı

Şek. Ölçüm devresinin yapısı

Termoelektrik kabloları, ilgili eleman ile aynı malzemeden hazırlanır.
Kablonun uç kısma bağlanması yoluyla termokupllar için bazı ölçümlerde de kullanılan termal kablolar elde edilir.

Termoelektrik kabloları çeşitli yalıtımların kullanılması ile birlikte halat veya katı iletken olarak kullanılabilir. Termal elemanın kod harfinin arkasına gelecek bir "X" harfiyle işaretlenirler; örneğin K türü NiCr-Ni eleman için "KX" harf ikilisi kullanılır.

Termal ve dengeleme kablolarına ait işaretler

Termoelektrik ve dengeleme kablolarının kodlanması DIN EN 60584-3 çerçevesinde gerçekleştirilir.

Standartlaştırma, karışıklıkların önüne geçer ve kutuplaşmayı azaltır.

Maksimum çalıştırma sıcaklığı aynı zamanda yalıtım maddesi tarafından da belirlenir, bu yüzden veri kağıtları daima gözlenmelidir.

Yalıtım maddesi Maksimum sıcaklık
PVC 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
Silikon 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
E fiberglas 400°C
R fiberglas 700°C
Silica 1000°C
Nextel 1200°C

Dengeleme ve termoelektrik kablolarının çeşitli yalıtım malzemelerinin sıcaklık direnci

Toleranslar ve sınır sapmaları

Termoelektrik ve dengeleme kablolarının telleri, DIN 43 713 çerçevesinde standartlaştırılmıştır. İzin verilen sıcaklık aralığı içerisindeki termal gerilimler DIN EN 60584-1'e göre termo elemanlar için termal gerilimlerle uyuşmaktadır. Termal ve dengeleme kablolarının sınır sapmaları, DIN 43 722 çerçevesinde sabitlenmiştir.

İki kesinlik seviyesi mevcuttur:

  • Dar kesinlik sınıfı 1 yalnızca termal kablolar, yani orijinal malzemeden yapılan kablolar için kullanılabilir.
  • Sınıf 2 ise ikame ürünlerden yapılan termal kablolar ve dengeleme kabloları için geçerlidir.

Renk kodları DIN 43 714 tarafından belirlenen U ve L tipi termoelektrik kabloları dışındaki GÜNTHER termoelektrik ve dengeleme kablolarının renk kodu DIN 43 722 tarafından belirlenir. Sınır sapmaları kesinlik sınıfı 2'ye göre DIN 43 722 tarafından belirlenir.

U ve L tipleri için DIN 43 710 çerçevesinde ± 3°C sınır sapması geçerlidir.

B tipi termal elemanlar için 100°C sıcaklığa kadar bakır kablolar kullanılabilir. Bu yüzden DIN 43 722'de bu dengeleme kabloları için sınır sapması öngörülmemektedir. B tipi için yüksek sıcaklıklarda dengeleme kablolarının kullanılmasının gerektiği durumlarda özel bir dengeleme kablosunun kullanılması önemlidir. Bu kablolar talep üzerine tedarik edilebilir.