Teknik Bilgiler

7. Termoelemanların eskimesi

A. Fe- CuNi termal elemanları

Bir başlangıç etkisine kadar demir ve bakır sabitlerinde değişim hareketi olmaz. Termal eleman az. İki elemanda da öncelikle saf metaldeki bacak oksitleşir (Fe), CuNi bacağında ise bir sıcaklık etkisi görülür.

B. NiCr- Ni termal elemanları

NiCr-Ni termal elemanları uzun saatler boyunca kayabilir. Pozitif bacaktaki Cr'nin seçici oksidasyonu, Cr azalmasına ve termal gerilimin de düşmesine sebep olur. Oksijen yetersizliği yetersiz Ni oksidasyonuna sebep olur (mavi kaynak). Gaz içerisindeki sülfür ise Ni bacağının hasar görmesine sebep olarak çekirdek sınırlarında farklılaşmaya sebebiyet verir. Hızlı soğutma sonucunda ızgara ve kristal yapı değişikliği görülür. Bunlar gerilimi artırır. Bu etkiler kısa menzilli etkiler olarak adlandırılır.

C. Pt ve Pt Rh termal elemanları

Pt ve PtRh termal elemanlarının değişimi, Pt bacağındaki Rh'nin difüzyonu ile gerçekleşir ve termal gerilimin azalmasına sebep olur. Bu yüzden korunmayan termal elemanlar 1500 °C'nin üzerinde çalıştırılmamalıdır. Silisyum, alüminyum, sülfür ve fosfor gibi platin zehirlerin Pt bacaklarına hasar verici etkisi vardır. Düşük hava basıncında (oksijen miktarı) örneğin PtRh-Pt- termal çiftine sahip kaplama elemanları ve 1000 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardaki paslanmaz çelik kaplama, yalıtım maddesinden ayrışır. Burada Pt bacağı katalizör görevi görür ve silisyum tarafından zehirlenir.