Technické informace

6. Maximálně použitelný rozsah teploty termočlánku

Pro maximálně použitelný rozsah teploty termočlánku je kromě teploty uvedené v tabulkách ČSN EN 60584 zásadní také průměr drátu, podmínky prostředí a u kabelových termočlánkových snímačů také izolační materiál pláště.

Ve směrnici VDI/VDE 3511 – části 2. jsou uvedena doporučení pro výběr průměru drátu, u kabelových termočlánků také pro výběr vnějšího průměru a materiálu pláště:

ø v mm 0,2 0,35 0,5 0,8 1,0 1,38 1,6 2,0 3,0
CuCuNi typ T, U  200°C 200°C 200°C 200°C 300°C 300°C 300°C 400°C 400°C
Fe-CuNi typ J, L  300°C 400°C 400°C 400°C 500°C 600°C 600°C 700°C 700°C
NiCr-Ni typ K,N  600°C 700°C 700°C 800°C 800°C 900°C 900°C 1000°C 1000°C
PtRh-Pt typ S, R  --- 1300°C 1300°C --- --- --- --- --- ---
PtRh-PtRh typ B  --- 1500°C 1500°C --- --- --- --- --- ---

Tab. 3: Maximálně použitelný rozsah teploty termodrátů ve °C podle DIN 43712

Materiál pláště

NiCr-ocel

NiCr-slitiny

ø v mm ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0 ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0
CuCuNi typ T, U 400°C 400°C 400°C 500°C 400°C 400°C 400°C 500°C
Fe-CuNi typ J, L  500°C 800°C 800°C 800°C 700°C 900°C 900°C 900°C
NiCr-Ni typ K,N 500°C 800°C 800°C 800°C 800°C 1000°C 1100°C 1100°C
PtRh-Pt typ S, R --- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---
PtRh-PtRh typ B --- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---

Tab. 4: Maximálně použitelný rozsah teploty kabelových termočlánkových snímačů ve °C podle DIN 43712

Kabelové termočlánkové snímače s termočlánkem typu R, S nebo B mohou být teplotám nad 1000 °C vystaveny jen krátkodobě, jelikož v redukčním prostředí dochází na základě katalytického účinku platiny k redukci oxidu kovu (MgO) izolačního materiálu.

Platina se slučuje s hořčíkem a křemíkem, což vede ke změně termoelektrického napětí.