Technické informace

2. Termočlánky podle DIN EN 60584

Z množství možných spojení drátů (známých je asi 300 spojení materiálů na měření teploty) se některé používají na průmyslové měření teploty. Termonapětí se v tomto případě pohybují v rozmezí 5 mV / °C až přibližně 100 mV / °C.

Materiály vhodné na průmyslové měření teploty jsou normované v normě DIN EN 60584-1. Termonapětí uvedená v této normě se vždy vztahují na teplotu referenčního bodu o hodnotě 0 °C.

Materiály vhodné na měření teploty lze znázornit a uspořádat podle termonapětí v řadě termoelektrických napětí, většinou proti platině jako referenčnímu kovu:

Tabulka. 1: Řada termoelektrických napětí; bod měření =100°C

Tabulka. 1: Řada termoelektrických napětí; bod měření =100°C

Obr. Termopár NiCr-Ni

Obr. Termopár NiCr-Ni