Teknik Bilgiler

Temel kurallar

Aslında her zaman yanlış ölçüm yapılır Sadece ne kadar olduğunu bilmek gerekir.

Ürünlerimiz kendi laboratuvarlarımızda kalibre edilir, bu durum kesinlikle standartlara uygun (DIN EN ISO/IEC 17025) yürütülür ve Almanya Federal Cumhuriyeti ulusal akreditasyon kurumu (DAkkS) talimatlarına uygundur. Kalifiye uzman personelimiz her türlü taleplere karşı eğitim alır ve müşterilerin istekleri doğrultusunda kalibrasyonları hassas bir şekilde ve zamanında yürütür.

Sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonu, standartlar veya yasalar uyarınca uluslararası standartlara bir izlenebilirlik talep edildiğinde gerekli olur. DIN EN ISO 9000 gibi kalite güvence standartları tüm kalite için önemli ölçüm ve kontrol araçlarında SI ünitelerin gerçekleşmesi için gerekli ulusal ve uluslararası standartların izlenebilirliği altında düzenli bir kalibrasyon talep eder. Ayrıca DIN EN 60751’de belirtilen sınır sapmalarından daha küçükleri gerekli olduğunda veya bir sıcaklık sensörünün uzun vadeli davranış kontrolünü sağlamak için kalibrasyon gerekli olabilir.

Kalibrasyon, komple sıcaklık sensöründeki veya ölçüm zincirindeki (ölçüm dönüştürücülü sıcaklık sensörü) ölçüm sapmalarını tespit etmek demektir. Kalibrasyon esnasında kontrol edilecek cihazda teknik bir müdahale gerçekleştirilmez. Göstergeli ölçüm cihazlarında kalibrasyon sayesinde gösterge ve doğru olarak kabul edilen ölçüm boyutu arasındaki sapma tespit edilir. Cihazda örn. sıfır noktası değişimi gibi değişiklik gerçekleştirilmez.

Sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonu iki farklı yöntemle yürütülebilir: Kontrol noktalarında kalibrasyon ve karşılaştırma metodu uyarınca kalibrasyon.

1. Kontrol noktalarında kalibrasyon

Kontrol noktalarında kalibrasyon özellikle ITS 90 (1990 yılına ait uluslararası sıcaklık skalası) uyarınca Pt normal direnç termometreleri için kullanılır. Kontrol noktaları saf maddelerinin faz dengeleridir (Katılaşma, erime veya üçlü nokta).  Kontrol noktaları bir sıvı banyosunda veya dikey çoklu bölge fırınında ısıtılır. Kontrol noktaları, ilgili maddenin (su veya metal) saf halini > %99,9999 içeren açık veya kapalı bir cam hazneden oluşabilir. Maddeler, kontrol noktası sıcaklıkları ve hücre yapısı IST :90 içerisinde açıklanmıştır.

Kontrol noktalarında kalibrasyon 0,5 mK ila 5 mK ölçüm belirsizliği ile 0,01°C (suyun üçlü noktası) ve 921°C arasında gerçekleşir. Kontrol noktası kalibrasyonu yüksek zaman ve cihaz masrafı ile bağlantılıdır, böylece kullanımı sadece federal fiziksel teknoloji enstitüsü (PTB) ve nadir DKD noktalarında (Alman Kalibrasyon hizmeti) gibi resmi denetim kurumlarında yürütülür.

2.Karşılaştırma metodu uyarınca kalibrasyon

Die meisten der Industrie- Thermofühler werden nach der Vergleichsmethode kalibriert. Im Vergleich zur Fixpunkt Kalibrierung lässt sich die Kalibrierung nach der Vergleichsmethode wesentlich einfacher durchführen. Bei der Kalibrierung werden die Prüflinge mit ein oder zwei Normalthermometern in ein Flüssigkeitsbad oder einen Prüfofen eingebracht.

Endüstri sıcaklık sensörlerinin çoğu karşılaştırma metodu ile kalibre edilir. Karşılaştırma metodu ile kalibrasyon, kontrol noktası kalibrasyonuna göre çok daha kolay uygulanır. Kontrol edilecek cihazlar kalibrasyon esnasında bir veya iki normal termometre ile bir sıvı banyosuna veya kontrol fırınına yerleştirilir.

Banyo sıvısı olarak kullanılan:

Sıvı Sıcaklık alanı
Etanol von -100°C ila 0°C
Su 0°C ila 99°C
Silikon yağ 50°C ila 250°C
Tuz karışımları 180°C ila 630°C
Kalay 250°C ila 630°C

Kontrol fırınlarındaki karşılaştırma ölçümleri 1600°C’ye kadar gerçekleştirilebilir. Kontrol edilecek cihazlar ve karşılaştırma standardı eşit ve sabit sıcaklığa sahip bir alana yerleştirilir. Kontrol edilecek cihazlar ısı kaybı nedeniyle hata oluşumu kesinlikle gerçekleşmeyecek şekilde kontrol alanına yerleştirilir. Kalibrasyon öncesinde kontrol edilecek cihazlar DIN EN 60751 uyarınca işlev ve izolasyon bakımından kontrol edilir. Standart olarak, DKD/DAkkS veya resmi bir kontrol kurumu tarafından kalibre edilen hassas PT direnç termometresi veya termometre elemanları kullanılır. Banyoların veya fırın tesisinin stabilasyonu ardından standartlara göre ölçülürler. Sonuç hakkında bir belge (kalibrasyon belgesi) düzenlenir.