Informații tehnice

Conceptul de bază

Măsurătoarea este permanent inexactă.
Trebuie doar să știi cât de mult.

Produsele noastre pot fi calibrate în laboratorul propriu , care este gestionat conform normelor ( DIN EN ISO / IEC17025 ) și corespunde cerințelor autorității naționale de acreditare a Republicii Federale Germania (DAkkS) . Personalul nostru calificat este pregătit pentru diverse solicitări și efectuează calibrări conform cerințelor clientului , precis și rapid.

Calibrarea senzorilor de temperatură se face atunci când în baza normelor sau exigențelor legale este necesar să se asigure conformitatea cu prevederile internaționale. Normele de calitate și normele de siguranță conforme cu DIN EN ISO 9000 prevăd că toate mijloacele de măsurare și control necesare pentru asigurarea unei calități corespunzătoare să fie supuse calibrării din punct de vedere al respectării normelor naționale și internaționale bazate pe unitățile SI. În plus, calibrarea poate fi necesară în situațiile când este necesar să se asigure o toleranță mai mică (preciziei mai mari de măsurare) decât cea cerută în temeiul normei DIN EN 60751, sau și în scopul controlului de funcționare îndelungată a senzorului de temperatură.

Calibrarea înseamnă că este necesar să se stabilească nivelul abaterilor măsurătorilor în întregul senzor de temperatură sau lanț de măsură (senzor și traductor). În timpul calibrării nu se face nicio schimbare a materialului cercetat. În echipamentele de măsură în timpul efectuării măsurătorii se stabilește diferența între temperatura indicată de echipamentul de măsurare și valoarea de referință. Nu se fac nici un fel de modificări în echipamentul de măsurare, de exemplu mutarea punctului recunoscut drept punct zero.

Calibrarea senzorilor de temperatură se face în două modalități: calibrarea în punctele fixe de măsură și calibrarea prin metoda comparației.

1. Calibrarea în punctele fixe de măsurare

Calibrarea în puncte fixe de măsurare se folosește mai ales la termorezistențele normale cu rezistență tip Pt conforme cu ITS 90 (Scara Internațională de Temperatură din anul 1990).

Punctele fixe de măsurare sunt punctele fazice ale substanțelor celor mai pure (punctul de cristalizare, topire și punctul triplu).

Măsurarea temperaturii în puncte fixe de măsurare se face în lichide sau în cuptorul vertical cu multe zone. Temperatura în punctele fixe de măsurare poate fi măsurată cu folosirea unui recipient de sticlă deschis sau închis care conține un material corespunzător (apă sau metal) în forma cea mai pură >99,9999%.

Mediile, temperaturile punctelor fixe de măsură și construcția recipientelor sunt descrise în norma ITS 90.

Calibrarea în punctele fixe de măsură se face la temperaturi de la 0,01oC (punctul triplu al apei) și 921oC cu precizie între 0,5mK și 5mK. Calibrarea în punctele fixe de măsurare presupune o alocare serioasă de timp și echipamente, și de aceea acest tip de calibrare se execută în punctele de referință ale statului și în câteva laboratoare de calibrare DKD.

2. Calibrarea prin metoda comparației

Majoritatea senzorilor de temperatură folosiți în industrie este supusă calibrării conform metodei comparației. Comparativ cu calibrarea în punctele fixe de măsură, calibrarea prin metoda comparației este considerabil mai ușor de realizat. În timpul calibrării, materialele cercetate sunt introduse în lichide sau în cuptorul de control împreună cu un termometru sau două termometre obișnuite.

Lichidele folosite la calibrare conțin următoarele substanțe:

lichid domeniu de temperatură
Etanol de la -100°C la 0°C
Apă  de la 0°C la 99°C
Ulei de motor de la 50°C la 250°C
Amestec de săruri de la 180°C la 630°C
Zinc de la 250°C la 630°C

Măsurătorile de comparare în cuptorul de control se pot efectua până la temperatura de 1600°C. Materialele verificate și termometrele de referință sunt plasate în zona cu unitară și constantă. Materialele cercetate sunt plasate în instalația de control în așa fel, încât să se elimine posibilitatea oricărei erori rezultate din dispersarea căldurii. Înainte de calibrare, materialele cercetate sunt verificate din punct de vedere funcțional și al izolației conform normei DIN EN 60751. Instrumentele de măsură de referință sunt termorezistențele tip Pt sau termoelementele care au fost calibrate la punctul de stat de control sau în laboratorul DKD. După stabilizarea lichidului sau cuptorului de control materialele verificate sunt supuse măsurării comparând cu termometrele de referință. Rezultatele calibrării sunt confirmate cu un certificat de calibrare corespunzător.