Kompenzační kabely a termoelektrické kabely

Kompenzační kabely se používají pro spojování termočlánků z bodem záznamu teploty. Tyto vodiče jsou vyrobeny z úsporných materiálů, jiných než jsou materiály termočlánků, ale v rozmezí přípustných teplot podle normy DIN 43722 mají stejnou elektrickou charakteristiku. Podle pravidel funkce jednorodých obvodů, materiál mezi bodem měření a bodem záznamu se nemůže lišit.  Teoreticky je možné aby termočlánek dosahoval až do bodu záznamu měření, ale hlavně vzhledem k nákladům se taková řešení nepoužívají.

Obr. vyrovnávací vedení

Obr. vyrovnávací vedení

Obr. Dodáváme přes 200 druhů termočlánkových kabelů a kompenzačních vedení přímo z našeho skladu.

Obr. Dodáváme přes 200 druhů termočlánkových kabelů a kompenzačních vedení přímo z našeho skladu.

Volba materiálu izolace je určena především typem aplikace. Kompenzační kabely jsou dostupné s různými izolacemi, stíněním a různým počtem vodičů jak ve formě drátu tak lanka.

Kompenzační kabely jsou značené písmenem C, které je shodné s písmenem stanovícím teplotu např. SC pro platinový termočlánek typu S.

Obr. Konstrukc měřícího obvodu

Obr. Konstrukc měřícího obvodu

Termoelektrické kabely jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako jim odpovídající termočlánky.

Díky spojení vedení na jedné straně se termočlánkové kabely stávají termoelektrickými články, což se využívá na příklad při měření teploty na velkých vzdálenostech.

Volba materiálu izolace je určena především typem aplikace. Termoelektrické kabely jsou dostupné s různými izolacemi, stíněním a různým počtem vodičů jak ve formě drátu tak lanka.

Termočlánkové kabely jsou značené písmenem X, které je shodné s písmenem stanovícím teplotu např. KX pro termoelektrický kabel NiCr, typ K.

Dodáváme přes 200 druhů termočlánkových kabelů a kompenzačních vedení přímo z našeho skladu.

Označení termočlánkových a kompenzačních kabelů

Označení termočlánkových a kompenzačních kabelů bylo podrobně ustanoveno v normě DIN EN 60584-3.

Norma snižuje rizika záměny a polarizace.

Maximální teplota pro aplikaci je limitována materiálem izolace, proto je také nezbytné dodržování specifikací uvedených na katalogových listech výrobků.

 Typ použité izolace Max. Teplota
PVC 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
Silikon 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
E-Glasseide 400°C
R-Glasseide 700°C
Silica 1000°C
Nextel 1200°C

Tab. Odolnost různých materiálů vůči teplotě izolačních termočlánkových a kompenzačních kabelů

V níže uvedené tabulce jsou uvedené příklady možných chyb měření, které se můžou vyskytnout v případě chybného připojení termočlánku s kabelem nebo chybnou polarizací. (V případě zde uvedených chyb se předpokládá rozdíl teplot mezi měřícím bodem a bodem záznamu, na úrovni 50°C)

Termočlánek Kompenzační kabel Polarizace Měrný bod ve °C
Fe-CuNi (typ J) Ni-CrNi (typ K) Správná -10
Ni-CrNi (typ K) Fe-CuNi (typ J) Správná +20
Fe-CuNi (typ J) Ni-CrNi (typ K) Nesprávná -80
Ni-CrNi (typ K) Fe-CuNi (typ J) Nesprávná -110

Tolerance a odchylky

Vodiče termočlánkových a kompenzačních kabelů byly podrobně ustanoveny v normě DIN 43713. Termoelektrická napětí při zachování uvedených rozsahů teploty odpovídá termoelektrickému napětí, která jsou příslušná pro termočlánky dle normy DIN EN 60584-1.

Hraniční odchylky pro termočlánkové a kompenzační kabely byly podrobně stanoveny v normě DIN 43722. Máme dvě třídy přesnosti.

  • Třída přesnosti 1 je jen u termočlánkových kabelů, jelikož to jsou kabely vyrobeny z primárních materiálů.
  • Třída přesnosti 2 platí jak pro kompenzační, tak pro termočlánkové kabely.

Termočlánkové a kompenzační kabely firmy Guenther odpovídají barevnému označení dle normy DIN 43 722, vyjma termočlánkových kabelů Typu U a Typu L, které odpovídají normě DIN 43 714.   

Hraniční odchylky odpovídají třídě přesnosti 2 podle normy DIN 43722.

V případě termočlánků typu U a typu L platí hraniční odchylky podle DIN 43710 na úrovni ±3 °C.

Pro termočlánek typu B lze použít při teplotách do 100° měděná vedení. Proto se v DIN 43 722 nepočítá u těchto vyrovnávacích vedení s mezními odchylkami. Pokud se musí vyrovnávací vedení použít u typu B při vyšších teplotách, je nutné použít speciální vyrovnávací vedení. Tato vedení dodáváme na vyžádání.