Cabluri de compensare şi cabluri pentru termoelemente

Cablurile de compensare sunt utilizate pentru legarea termoelementelor cu punctele de înregistrare a temperaturii. Conductorii sunt executați din materiale ieftine, spre deosebire de materialele cuplurilor termice, totuși în domeniul temperaturilor admise conform normei DIN 43722 au aceeași caracteristică electrică. Conform principiilor de funcționare a circuitelor unitare (omogene), materialul între punctul de măsurare și punctul de înregistrare a măsurătorii nu poate fi diferit. Teoretic este posibil ca termoelementul să ajungă până la punctul de înregistrare a măsurătorii, însă aceasta ar fi o soluție de neaplicat datorită - în principal - costurilor.

Fig. Cabluri de compensare

Fig. Cabluri de compensare

Livrăm din stoc peste 200 de tipuri ce cabluri de compensare și cabluri termoelectrice.

Livrăm din stoc peste 200 de tipuri ce cabluri de compensare și cabluri termoelectrice.

Cablurile de compensare sunt disponibile cu diferite izolații, protecții și număr diferit de conductori, atât sub formă de conductori masivi cât și lițați.

Cablurile de compensare sunt identificate cu litera C care se plasează după litera ce definește cuplul termic, de exemplu SC pentru termocuplul cu platină tip S.

Fig. Construcția circuitului de măsurare

Fig. Construcția circuitului de măsurare

Conductorii și cablurile pentru termoelemente sunt executate din aceleași materiale ca și termoelementele corespunzătoare lor. Prin legarea conductorilor la un capăt cablurile pentru termoelemente devin termoelemente , lucru care se folosește în cazul măsurării temperaturii la mare distanță.

Cablurile termoelementelor sunt disponibile cu diferite izolații și sub formă de conductori cât și sub formă de cablu. Sunt marcate cu litera "X" care este plasat după litera de identificare a cuplului termic, de exemplu "KX"- cablu de termoelement NiCr-Ni, tip K.

Marcarea cablurilor pentru termoelemente și a cablurilor de compensare

Codurile cablurilor pentru termoelemente și a cablurilor de compensare sunt în detaliu explicate în norma DIN EN 60584-3. Norma permite limitarea riscului de eroare și schimbare a polarității.

Temperatura maximă a aplicației depinde și de materialul din care este confecționată izolația și de aceea este necesar să se respecte specificațiile indicate în fișele de catalog ale produselor.

materialul izolației temperatura max.
PVC 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
silicon 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
mătase de sticlă E 400°C
mătase de sticlă R 700°C
silică 1000°C
Nextel 1200°C

Tab. Rezistența la temperatură a diferitelor materiale ale izolației cablurilor pentru termoelemente și a cablurilor de compensare

Toleranță și abateri

Conductorii cablurilor pentru termoelemente și a cablurilor de compensare sunt definiți detaliat în norma DIN 43713. Tensiunile termoelectrice cu păstrarea domeniilor de temperatură indicate corespunde tensiunilor termoelectrice corespunzătoare pentru termoelemente conform normei DIN EN 60584-1. Abaterile limită privind cablurile pentru termoelemete și a cablurilor de compensare sunt stabilite detaliat în norma DIN 43722.

Există două clase de precizie.

  • Clasa de precizie 1 este doar la cablurile pentru termoelemete , întrucât sunt conductori executați din materiale native (pure).
  • Clasa de precizie 2 se referă atât la cablurile de compensare cât și la cabluri pentru termoelemente.

Cablurile pentru termoelemente și cablurile de compensare ale firmei Guenther corespund marcajelor coloristice ale normei DIN 43 722, exceptând cablurile pentru termoelemente tip U și tip L, care corespund normei DIN 43 714.   Abaterile limită corespund clasei de precizie 2 conform normei DIN 43722.

În cazul termoelementelor tip U și tip L abaterile limită sunt admise conform DIN 43710 la nivel de ±3 °C.

Pentru termoelementele tip B în domeniul temperaturilor până la 100 °C pot fi folosite legături cu cupru. De aceea în norma DIN 43 722 pentru acest tip de cabluri de compensare nu se prevăd nici un fel de limite de precizie. Dacă cablurile de compensare pentru tipul B vor fi folosite la temperaturi mai ridicate, este necesar să se utilizeze cabluri de compensare speciale. Conductorii de acest tip sunt disponibili la comandă.