Informații tehnice

3. Legile termoelectrice

Legea temperaturii omogene

Tensiunea în circuitul compus din orice număr de metale diferite are valoarea zero, dacă toate elementele constitutive ale acestui sistem au aceeași temperatură. În acest caz nu se scurge curentul. Tensiunea termoelectrică apare doar atunci când există diferență de temperatură.

Legea circuitului electric omogen

În cazul conductorilor omogeni plasați într-un câmp neomogen de temperatură nu poate apărea nicio tensiune termoelectrică. De asemenea conductorul poate fi divizat în numeroase segmente mici având tensiune, însă tensiunile fiecărui segment se anulează reciproc atât timp cât conductorul este omogen și ambele capete ale conductorului au aceeași temperatură.

Conform celor de mai sus, în cazul termoelementelor tensiunea termoelectrică depinde doar de diferența temperaturii între punctul de măsurare și punctul de comparare. Tensiunile termoelectrice apărută în circuit se însumează ținând cont de polaritatea lor.

Legea însumării (cumulului) tensiunii termoelectrice

Deoarece tensiunea termoelectrică se supune efectului cumulativ de dispersie, curentul electric este strâns legat de gradientul temperaturii. De aceea, un segment al conductorului poate fi considerat drept baterie. Gradientul temperaturii poate fi divizat în orice număr de subzone, și în consecință tensiunea termoelectrică se va compune din același număr de tensiuni parțiale, care decurge din legea cumulului (însumării) tensiunii termoelectrice.

Fig. 3 Acumularea tensiunilor termoelectrice

Fig. 3 Acumularea tensiunilor termoelectrice

Fig. 4 Curbele caracteristice ale fiecărui termoelement

Fig. 4 Curbele caracteristice ale fiecărui termoelement