Technické informace

3. Termoelektrické zákony

Zákon homogenní teploty

Napětí v elektrickém obvodu vytvořeném z libovolného počtu různých kovů zůstává na nule, pokud všechny části tohoto elektrického obvodu mají stejnou teplotu. V tom případě do elektrického obvodu neteče žádný proud.  K termonapětí dochází vždy pouze tehdy, když se vyskytuje rozdíl teplot.

Zákon homogenního elektrického obvodu

V homogenním vodiči nemůže v nehomogenním teplotním poli vzniknout žádné termonapětí. Také lze homogenní vodič rozložit do několika malých baterií, které se svými napětími navzájem ruší, pokud je vodič homogenní a oba konce vodiče mají stejnou teplotu. U termočlánku proto termonapětí závisí pouze na rozdílu teplot mezi bodem měření a referenčním bodem. Termonapětí vznikající v elektrickém obvodu se tedy sčítají s ohledem na polarity.

Zákon přidání termonapětí

Vzhledem k tomu, že termonapětí představuje efekt difuze objemu, je s elektrickým proudem spojen teplotní gradient. Z tohoto důvodu si lze jako baterii představit kus drátu. Teplotní gradient lze rozdělit do libovolného počtu dílčích oblastí, v důsledku toho se termonapětí skládá z přesně stejného počtu dílčích napětí, platí zákon přidání.

Obr. 3: Přidání termonapětí

Obr. 3: Přidání termonapětí

Obr. 4: Charakteristické křivky různých termočlánků

Obr. 4: Charakteristické křivky různých termočlánků