Technické informace

7. Stárnutí termočlánku

a. Fe- CuNi termočlánky (termočlánek „J“)

Proces stárnutí zůstává u mědi– konstantanu a železo-konstantanu až na počáteční efekt nepatrný. U obou elementů oxiduje nejprve rameno z čistého kovu (železo), zatímco rameno z měďniklu podléhá Temper-efektu.

b. NiCr- Ni termočlánky (termočlánek „K“)

Niklchrom-nikl termočlánek více jak několik hodin téměř vůbec nedriftuje. Selektivní oxidace chromu v pozitivním ramenu vede k ochuzení chromu a snížení termoelektrického napětí. Nedostatek kyslíku vede k nedostatečné oxidaci niklu.  Síra obsažená i jen ve spalinách způsobuje  poškození niklového ramena díky difúzi podél hranic zrn. Při rychlém zchlazení se vyskytují změny v mřížkové a krystalové struktuře. Dochází k přetažení. Tento efekt se označuje jako efekt uspořádanosti na malou vzdálenost.

c. Pt und Pt Rh termočlánky

Stárnutí Pt- a PtRh termočlánků nastává díky difúzi rhodia v platinovém ramenu a má za následek snížení termoelektrického napětí. Nechráněné termočlánky by proto neměly být  za trvalého provozu používány při teplotách nad 1500°C. Platinové jedy jako křemík, hliník, síra a fosfor působí ničivě na platinové rameno. V redukční atmosféře (nedostatek kyslíku) se křemík v izolačního materiálu nepoužívá např. u opláštěných článků s termopárem PtRh-Pt a inkonelový plášť při provozních teplotách nad 1000°C. Platinové rameno zde působí jako katalyzátor a je proto znečištěné křemíkem.