Informații tehnice

7. Îmbătrânirea termoelementelor

a. Termoelemente Fe- CuNi

Până în momentul apariției primului efect, îmbătrânirea și uzura termoelementelor compuse din Fe și Cu este minimă. În cazul ambelor elementelor, în primul rând se oxidează conductorul executat din metal pur (Fe), în timp ce conductorul executat din CuNi este supus efectului de calcinare (recoacere).

b. Termoelemente NiCr- Ni

Termoelementul NiCr-Ni nu are drift ore întregi . Oxidarea selectivă a Cr pe conductorul pozitiv duce la sărăcirea conținutului de Cr și la scăderea tensiunii termoelectrice. Limitarea accesului oxigenului duce la o oxidare insuficientă a Ni (depunere verde). Sulful prezent, de exemplu în gazele eliminate, poate provoca deteriorarea conductorului executat din Ni datorită dispersării cristalelor de-a lungul suprafeței. La răcire rapidă are loc modificarea rețelei cristaline și îmbinărilor cristalelor. Aceasta produce tensiuni (solicitări). Acest fenomen este numit efectul de ordonare apropiată.

c. Termoelemente tip Pt și Pt Rh

Îmbătrânirea termoelementelor Pt- și PtRh are loc prin dispersarea Rh în conductorul de Pt și duce la reducerea tensiunii termoelectrice. Senzorii neprotejați nu trebuie folosiți la temperatură de peste 1500 °C în regim de lucru continuu. Poluanții platinei, cum ar fi siliciul, aluminiul, sulful și fosforul au un impact distrugător asupra conductorilor de Pt. În atmosfera reducătoare (lipsa oxigenului), în cazul termoelementelor de tip PtRh-Pt și în cazul sondelor cu teacă din aliaj 600 la temperaturi ce depășesc 1000°C, din materialul izolației se precipită Si. Conductorul de Pt acționează aici drept catalizator și de aceea se ajunge la otrăvirea cu siliciu.