Informații tehnice

1. Construcție

Măsurarea temperaturii în condiții industriale se face în prezent, în majoritatea cazurilor, folosind termorezistențe prevăzute cu rezistori de platină.

Calitățile principale comparativ cu senzorii standard:

  • Dimensiuni reduse.
  • Construcție închisă.
  • Timp scurt de reacție.
  • Rezistență mare la temperatură.
  • Rezistență la condiții severe chimice și mecanice.
  • Durată lungă de lucru și stabilitate de funcționare.

Datorită construcției închise a termorezistențelor există posibilitatea de folosire a lor fără a fi necesară plasarea lor în protecții suplimentare.

Termorezistența se compune de fiecare dată din următoarele elemente:

  • Rezistor de măsură a temperaturii, de obicei Pt100 (există posibilitatea de folosire a altor valori a rezistenței),
  • Conductori interiori (conductor de alimentare și ieșire),
  • Material de izolație (oxid metalic pulbere),
  • Tubul de protecție.
Fig. 1 Construcția termorezistenței

Fig. 1 Construcția termorezistenței

Cel mai important component este amplasat în vârful (capătul) senzorului, și anume rezistorul de măsură. Prin rezistor se scurge un curent suplimentar cu tensiune între 0,1 și 10 mA, care totuși nu trebuie să depășească 1 mA pentru a evita încălzirea senzorului de către curentul de măsurare, și apoi este măsurat rezistența ohmică. Pe baza rezultatelor acestei măsurări se poate stabili cu exactitate temperatura în jurul rezistorului, conform normei DIN EN 60751, care standardizează rezistența în domeniul între -200°C și + 850°C.

Într-un senzor mot fi montați cel mult trei rezistori.

Rezistorii care au rezistență ohmică de exact 100 de ohmi la temperatura de 0°C sunt denumiți termometre tip Pt100, în cazul rezistorilor cu rezistență de 500 ohmi la 0°C îi denumim termometre tip Pt500, iar de 1000 ohmi la 0°C – Pt1000.