Informații tehnice

2. Termorezistențe matisate pe suport de sticlă

Domeniul temperaturii, în funcție de tipul sticlei, între -196°C și 350°C sau între -20°C și 450°C.
În cazul acestui tip de rezistori de platină, cablul de termorezistență este înfășurat bifilar pe tijă sau tub de sticlă și adaptat la toleranța solicitată (precizia măsurătorii).

Pe această bobină se aplică prin topire următorul tub de sticlă.
Se disting rezistori pe suport sticlă executați din sticlă călită sau moale.
Rezistorii pe suport de sticlă din sticlă călită se folosesc la temperaturi între –20°C și +450°C. Sunt deosebit de rezistenți din punct de vedere mecanic și chimic. În plus se caracterizează printr-un timp extrem de scurt de reacție deoarece înfășurarea de măsurare se află imediat sub suprafața sticlei. Partea slabă este aceea că acești rezistori ,datorită valorilor diferite ale coeficientului de dilatare a sticlei călite și platinei, au tendință de histerezis (histereză). În plus, de la temperatura de 350°C sticla devine conductor electric, și prin aceasta determină micșorarea măsurării temperaturii.

Rezistorii pe suport din sticlă moale nu au tendință de histerezis deoarece platina și sticla moale se dilată în același grad. Temperatura maximă la care se folosesc acest tip de rezistori nu depășește +350°C. Rezistorii de măsură pe suport din sticlă moale pot fi produși la dimensiuni mici și ca atare pot fi folosiți în senzori miniaturali și de laborator, precum și pentru măsurători la suprafață în situația în care se cere o măsurare de precizie cu păstrarea distanței minime între senzor și obiectul care este măsurat. Acești rezistori – datorită construcției lor – pot fi introduși direct în mediul de măsurat, așa cum are loc în cazul senzorilor de laborator scufundați în lichide.

Termorezistențele sunt în mare măsură insensibile la variații.

Fig. 2 Termorezistență de măsură matisată (înfășurată) pe suport de sticlă

Fig. 2 Termorezistență de măsură matisată (înfășurată) pe suport de sticlă