Technické informace

1. Struktura

Nyní se k měření teploty v průmyslovém odvětví používají odporové teploměry s platinovými teplotními čidly.

Výhodou oproti tradičním čidlům jsou především

  • minimální rozměry,
  • celistvá konstrukce,
  • rychlá časová odezva,
  • vysoká teplotní stabilita,
  • odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům a,
  • vysoká trvanlivost a stabilita.

Díky své celistvé struktuře lze používat odporové termometry bez jakékoliv další ochranné armatury.

Odporový teploměr se skládá vždy z těchto součástí:

  • z měřícího odporu reagující na teplotu, obvykle Pt100 (možné i jiné odporové hodnoty),
  • vnitřního vedení (připojovací a odváděcí vedení),
  • izolačního materiálu (prášek k oxidu kovů) a
  • ochranné trubky
Zobr.: Konstrukce odporového teploměru

Zobr.: Konstrukce odporového teploměru

Podstatnou součástí je měřící odpor, který je vždy umístěný v měřící špičce čidla a závislý na teplotě. Tímto odporem proudí pomocný proud, který se pohybuje mezi 0,1 až 10 mA, neměl by však překročit 1 mA, aby měřící proud nezpůsobil případné zahřátí čidla. Měří se i vedlejší elektrická hodnota odporu. Z něj lze znovu určit přesné zpětné navrácení okolní teploty odporu na základě DIN EN 60751, normy pro tyto odpory od -200°C do + 850 °C.

Každé čidlo může obsahovat maximálně tři měřící odpory.

Při teplotě 0°C činí elektrický odpor odporového teploměru Pt100 100 ohmů, u odporového teploměru Pt500 500 ohmů a u odporového teploměru Pt1000 1000 ohmů.