Informații tehnice

4. Termorezistențe pe suport ceramic

Domeniul temperaturilor în care acești senzori pot fi folosiți: de la 70°C la +500°C, și în cazul tipurilor speciale de la 196°C la +500°C.

Stratul de platină necesar pentru măsurarea temperaturii este aplicat senzor prin una din următoarele metode:

  • Prin tehnologia serigrafiei,
  • Prin tehnologia depunerii din faza gazoasă
  • Prin tehnologia de pulverizare

În cazul tuturor cel trei tehnologii de mai sus este posibilă modelarea cu laser a rezistorului.

În cazul primei tehnologii este posibilă și imprimarea imediată a rezistorului.

În cazul tehnologiilor straturilor subțiri, pentru modelarea rezistorilor se folosesc în prezent – similar ca și în cazul semiconductorilor – fotolitografia și acoperirea prin pulverizare.

Prelucrarea de precizie se execută întotdeauna cu ajutorul laserului. În acest caz, în producție sunt folosiți așa numiții conductori scurtați sau de egalizare cu lungimi diferite (deci ca atare cu rezistență ohmică diferită) sub formă de meandre, care sunt activați în caz de necesitate prin întreruperea conductorului principal.

Fig. 4: Rezistori stratificați pentru măsurat

Fig. 4: Rezistori stratificați pentru măsurat

Fig. 5 construcția termorezistenței

Fig. 5 construcția termorezistenței

Suprafața meandrelor este acoperită cu sticlă topită. Aceste rezistoare în condiții normale sunt rezistente la variațiile de temperatură. Histerezis-ul acestor rezistori are un caracter similar ca în cazul senzorilor de sticlă. Rezistoarele în strat sunt de dimensiuni mici – au câțiva milimetrii – și sunt cele mai ieftine în rândul tuturor termorezistențelor, asigurând totodată o precizie destul de bună a măsurării.