Informații tehnice

10. Eroare de autoîncălzire

În scopul obținerii valoarea rezistenței la o anumită temperatură, rezistorul senzorului trebuie să fie conectat conform unei scheme corespunzătoare. Cu alte cuvinte, curentul trebuie să treacă prin rezistorul de măsură. Acest curent determină creșterea temperaturii rezistorului care poate fi descrisă prin următoarea formulă:

Nw = I2 * Rt

Această energie se transformă în energie termică și determină indicarea eronată a măsurătorii.

În norma DIN EN 60751 s-a arătat, că disiparea efectivă a energiei trebuie să se mențină la nivelul 0,1mW. Această eroare a măsurătorii este definită drept „coeficient de autoîncălzire" (EK) și se exprimă în unități k/mW.

Conform datelor producătorului, acest coeficient este măsurat în apă, în următoarele condiții:

  • termorezistențe pe suport de sticlă: între 0,04 și 0,4 k/mW
  • termorezistențe pe suport ceramic: între 0,06 și 0,21 k/mW
  • termorezustențe cu teacă metalică: între 0,1 și 0,3 k/mW

Aceste divergențe arată că aceste valori depind în mare măsură de carcasa rezistorului de măsură. Aceasta înseamnă, că la prelucrarea în viitor a rezistorilor de măsură, de exemplu la montarea în elementele de măsură, trebuie acordată o atenție deosebită folosirii exclusive a materialelor care se caracterizează printr-o excelentă cuconductivitate termică, deoarece în caz contrar valoarea EK crește semnificativ.

În elementele de măsură executate de exemplu conform normei DIN 43762, coeficientul de autoîncălzire este de:

  • Pentru rezistori singulari – între 0,015 și 0,038 K/mW,
  • Pentru rezistorii dubli – între 0,02 și 0,045 K/mW,

Se va reține și faptul că datorită necesității de folosire a armăturii de protecție, se obține o valoare medie de circa 0,15 K/mW.

Datorită folosirii formulei de mai jos:

EK= DJ/ NW (K/mW)

este posibilă, grație transformării în următoarea formulă:

DJ=EK * NW ((K*mW)/ mW)

calcularea erorii așteptate a măsurătorii rezultate din autoîncălzire pentru fiecare intensitate a curentului de măsurare.