Intimitate

Privacy settings

Here you can change the selected data protection settings for the future at any time:

Protecția datelor personale

Declarația referitoare la protecția datelor personale

Organismul responsabil în ceea ce privește legislația privind protecția datelor, în special Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (RGPD 2016/679), este :

 

S.C.Guenther Tehnica Măsurării S.R.L.
Calea Aurel Vlaicu 28-32
310159, Arad
România
tel.:+40 (0)257 339015                                 

fax:+40 (0)257 348845
E-Mail: romania@​gue​nthe​r.​eu 
Web­site: www.​gue​nthe​r.​eu

 

Datele de contact ale responsabilului de protecția datelor

Responsabil de protecție a datelor personale este :


Zoltan Murvai
tel.:+40 (0)257 339015
E-Mail: zoltan.murvai@​gue​nthe​r.​eu   

 

PROCESAREA GENERALĂ A DATELOR

Gradul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc de obicei numai după obtinerea consimțământul utilizatorului. Colectăm și folosim informațiile personale ale utilizatorilor noștri, în principiu, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a oferi un site web funcțional ca si continut si servicii. O excepție se aplică în cazurile în care este imposibil sa obtinem acordul anterior din motive obiective  iar prelucrarea datele este permisa de lege.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura în care avem consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6, aliniatul 1,litera 1 din Regulamentul UE de protecția datelor cu caracter personal este temei juridic.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru întocmirea unui contract a cărui parte contractantă este persoana în cauză este tot articolul 6 din Regulamentul EU de prelucrare a datelor cu caracter personal. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare precontractuale daca acestea sunt necesare.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea îndeplinirii unei obligații legale de către compania noastră, articolul 6 din Regulamentul EU de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezintă temei juridic .

În cazul în care interesele vitale ale persoanei în cauză sau un alt cauze naturale fac necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 din Regulamentul EU de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezintă temei jurudic.

Este procesarea necesară pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau a unei terțe părți și nu primează interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză, articolul 6 din Regulamentul EU de prelucrare a datelor cu caracter personal este temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date

SCOPUL PRELUCRARII DATELOR

Stocarea  temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a putea transfera site-ul pe computerul utilizatorului. Acest lucru necesită stocarea adresei IP utilizatorului pe perioada  sesiunii de accesare a site-ului. Stocarea fișierelor de jurnal are ca și scop asigurarea funcționalității accesării site-ului. utilizator pe durata sesiunii. Nu are loc în acest context o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Scopul interesului nostru legitimi în prelucrarea datelor utilizatorului este conform articolul 6 din Regulamentul EU de prelucrare a datelor cu caracter personal

ȘTERGEREA DATELOR ȘI PERIOADA DE STOCARE A ACESTORA

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării este eliminat. În plus, stocarea poate avea loc atunci când acest lucru este făcut de către Legislatorii europeni sau naționali în reglementările, legile sau reglementările UE sau alte dispoziții la care este supusă controlorul. O blocare sau ștergerea datelor se efectuează și în cazul în care este prevăzută de standardele menționate

Termenul de stocare expiră, cu excepția cazului în care este necesar să se stocheze în continuare date suplimentare pentru un contract sau îndeplinirea unui contract.

FORMULA DE CONTACT, CONTACTUL E-MAIL

Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Pe site-ul nostru este disponibil un formular de contact, care este disponibil electronic și poate fi folosit pentru contactarea electronică. Dacă un utilizator folosește această posibilitate, datele introduse în masca de intrare sunt transmise la noi și salvate. Aceste date sunt:

 1. Data și ora solicitării
 2. Prenume, nume
 3. Adresa de e-mail și numărul de telefon (dacă este specificat)
 4. Mesaj

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul procesului de trimitere, obținem consimțământul dumneavoastră și vă indicăm să consultați și această politică de confidențialitate.

Alternativ, ne puteți contacta prin adresa de e-mail furnizată. În acest caz datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail sunt stocate.

DREPTURILE PERSOANEI AFECTATE

Dreptul la informare

Puteți cere persoanei responsabile să confirme dacă datele dumneavoastră personale sunt prelucrate.

Dacă aceasta prelucrare este în curs, puteți solicita celui responsabil următoarele informații:

 1. Scopul prelucrării datelor personale
 2. Categoria de date personale prelucrate
 3. Destinatarii sau categoriile de destinatari către care ași transmis sau încă nu ați transmis respectivele date personale.
 4. Durata planificată a stocării datelor dumneavoastră personale
 5. Existența dreptului de rectificare sau ștergere a datelor personale care vă privesc
 6. Toate informațiile disponibile despre originea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată

Aveți dreptul să solicitați informații despre faptul că informațiile dumneavoastră personale au fost trnsmise unei țări terțe sau sau către o organizație internațională. În acest context puteți cere despre garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 RGPD 2016/679

DREPTUL DE RECTIFICARE

Aveți dreptul să solicitați persoanei responsabile cu prelucrarea datelor, dacă datele prelucrate sunt incorecte sau incomplete, rectificare sau completarea acestora. Persoana responsabilă trebuie să facă corecția fără întârziere.

DREPTUL DE RESTRICȚIE

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră dacă sunt incorecte sau incomplete, dacă datele sunt încă necesare pentru revendicări legale, dacă datele sunt procesate ilegal, dacă se verifică solicitarea dumneavoastră sau dacă ați contestat prelucrarea datelor.

DREPTUL DE ȘTERGERE  / OBLIGAȚIA ȘTERGERII

Puteți solicita persoanei responsabile de datele personale să fie șterse imediat, iar persoana responsabilă este obligată să șteargă imediat aceste date în următoarele situații:

 1. Datele personale referitoare la dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost utilizate
 2. Vă revocați consimțământul pentru de procesare conform art. 6 paragraful 1 lit. a sau art. 9

paragraful 2 lit. RGPD 2016/679 și nu există alt temei juridic pentru prelucrare.

 1. V-ați opus prelucrării (articolul 21 (1) RGPD 2016/679) și nu există nici unul motivele prealabile legale de prelucrare sau vă opuneți prelucrarii conform Art. 21 alin. (2)
 2. Datele dumneavoastră personale au fost prelucrate ilegal.
DREPT LA TRANSFERABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul ca date dumneavoastră personale și pe care le/ați pus la dispoziți persoanei responsabile să fie transmise într-un forma format structurat, obișnuit și lizibil automat. De asemenea, aveți dreptul de a transfera aceste date unei alte persoane fără restricții din partea persoanei responsabile către care ați furnizat aceste date, atât timp cât :

 1. procesarea se face pe bază de consimțământ conform art. Art. 6 paragraful 1 lit.a sau pe bază de contract conform articolul 9 paragraful 2 lit. b din RGPD 2016/679
 2. procesarea se face folosind proceduri automatizate.

În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise direct de la o persoană responsabilă cu o altă persoană responsabilă în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu pot să fie afectate de acest trasnfer.

DREPTUL LA OBIECȚII

Aveți dreptul să oboectați , din motive care apar din situația dumneavoatră particulară, în orice moment împotriva prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe baza articolului 6 paragraful 1 lit. e sau f dincRGPDc2106/679. Acest lucru se aplică și unui profil bazat pe dispozițiile acestei prevederi.

Persoana responsabilă nu mai prelucrează datele dvs. personale, cu excepția cazului în care el poate dovedi motive legitime convingătoare pentru procesarea datelor , care sunt superioare intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau prelucrarea servește pentru exercitarea, aplicarea sau apărarea unor prevederi legale.

DREPTUL DE ANULARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI CONFORM LEGISLAȚIILOR DE PROTECȚIE A DATELOR

Aveți dreptul să revocați declarația de protecție a datelor în orice moment. Prin revocarea consimțământului, legalitatea procesării până la retragerea consimțământului nu este afectată.

DREPTUL DE PLÂNGERE LA O AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a adresa o plângere unei autorități de supraveghere, în special în statul membru de reședință, loc de muncă sau locul în care se presupune că există o încălcare, dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă RGPD (art.77 RGPD).

Autoritatea de supraveghere din România

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Tel: 0040318059211

E/mail:anspdcp@dataprotection.ro

SCOPURI DE PRELUCRARE A DATELOR DE CĂTRE ORGANISMUL RESPONSABIL ȘI TERȚI

Noi procesam datele dumneavoastra personale numai dupa cum se precizeaza in aceasta politica de confidentialitate. Transmiterea datelor dvs. personale către terțe părți în alte scopuri decât cele menționate nu are loc. Împărtășim numai informațiile dvs. personale cu terțe părți dacă:

 • v-ați dat acordul expres
 • procesarea este necesară pentru a încheia un contract cu dvs.,
 • procesarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale,
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime și nu există nici un motiv să presupunem că aveți un interes legitim predominant în a nu divulga informațiile dumneavoastră.
COLECTAREA INFORMAȚIILOR GENERALE CÂND VIZUALIZAȚI SITE-UL NOSTRU

Când accesați site-ul nostru, se adună automat informații generale prin intermediul unui cookie. Aceste informații (fișierele de jurnal de server) conține date despre tipul de browser web,sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului dvs. de servicii de Internet și altele asemenea date.

Acestea sunt doar informații care nu vă identifică

Permiteți persoanei.

Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a corecta conținutul paginilor web solicitate de dumneavoastră și sunt neapărat necesare la utilizarea Internetului.

Acestea sunt utilizate în special pentru urmatoarele scopuri :

 • Asigurarea unei conexiuni fără probleme a site-ului web,
 • Asigurarea unei utilizări fără probleme a site-ului nostru,
 • Evaluarea securității și stabilității sistemului
 • Pentru alte scopuri administrative.

Prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe interesul nostru legitim menționată mai sus. Nu vă folosim datele pentru a trage concluzii despre dumneavoastră. Destinatarul datelor este numai organismul responsabil și, eventual, procesatorul.

Informațiile anonime de acest tip pot fi evaluate statistic de noi pe site-ul nostru și permit optimizarea tehnologiei pe care se bazează .

COOKIES

La fel ca multe alte site-uri web, folosim și așa-numitele "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere text mici,

care sunt transferate de pe un server de site-uri pe hard disk. Acest lucru ne va da automat anumite date. ca de exemplu adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare și conexiunea dvs. la internet.

Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a lansa programe sau viruși pe un computer. Pe baza informațiilor conținute în modulele cookie, putem facilita navigarea și permite afișarea corectă a paginilor noastre web.

În nici un caz datele colectate de noi nu vor fi transmise terților sau nu va fi făcută fără acordul dumneavoastră o legătură cu informațiile personale.

Desigur, puteți vizualiza și site-ul nostru fără cookie-uri. Browsere-le de Internet sunt în mod regulat setate să accepte modulele cookie. În general, îl puteți dezactiva cookie-urile în orice moment prin setările browserului dvs. Folosiți-vă funcțiile de ajutor ale browserului dvs. de Internet pentru a afla cum să modificați aceste setări. Rețineți că unele funcții ale site-ului nostru nu pot funcționa dacă ați dezactivat utilizarea cookie-urilor.

CRIPTAREA SSL

Pentru a proteja securitatea datelor în timpul transmisiei, folosim cea mai recentă versiune de metode de criptare adecvate tehnic (de exemplu, SSL) pe HTTPS.

FIȘIERELE JURNAL SERVER

OFERATORUL PAGINII ADUNĂ ȘI SALVEAZĂ AUTOMAT INFORMAȚII ÎN AȘA-NUMITELE FIȚIERE JURNAL SERVER CARE SUNT TRIMISE AUTOMAT DE CĂTRE BROWSER0UL DUMNEAVOASTRĂ.

ACESTEA SUNT :

 • TIP ȘI VERSIUNE BROWSER
 • DENUMIREA SITE-ULUI PUBLICAT
 • SISTEM DE OPERARE UTILIZAT
 • REFERER URL
 • NUMELE DE HOSTEN AL CALCULATORULUI / PROVIDER-ULUI ACCESAT
 • DATA ȘI TIMPUL CERERII DE SERVER
 • ADRESA IP

O COMBINARE A ACESTOR DATE CU ALTE SURSE DE DATE NU ARE LOC.

BAZA DE PROCESARE A DATELOR ESTE ART. 6 ALIN. 1 LIT. F RGPD, CARE PERMITE PROCESAREA DATELORE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNUI CONTRACT SAU PENTRU MĂSURI CE DERIVĂ DINTR-UN CONTACT.

APLICAȚII

Prin trimiterea unei aplicații de e-mail, sunteți de acord în mod expres că Guenther Tehnica Măsurarii S.R.L. să stocheze, prelucreze și să utilizeze datele transmise de dumneavoastră.

Mai mult, acceptați politica de confidențialitate. O ștergere a datelor de aplicație personală are în principiu loc după finalizarea procesului de înscriere, de îndată ce nu mai este necesară înștiințarea dumneavoastră despre scopul stocării sau cel mai târziu după 6 luni.

UTILIZAREA ANALITICII GOOGLE

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (următorul: Google). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, adică fișierele text stocate pe computer

și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs. Prin cookie, informațiile generate despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, trimise către un server transferat de la Google în SUA și stocate acolo. Datorită activării anonimizării IP pe aceste site-uri Web, adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europeane sau în alte state semnatare ale Convenței privind

Zona economică Uniunea Europeană v-a fi prescurtată anterior. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă la un server de Google în SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web , pentru a genera rapoarte despre activitățile paginii web și pentru a continua utilizarea site-ului web și pentru furnizarea de servicii conexe operatorului site-ului web în utilizarea internetului

Adresele de IP utilizate de serviciului Google Analytics nu vor fi coroborate cu alte date de la Google.

Scopurile procesării datelor constă în evaluarea utilizării site-ului web și în compilarea de rapoarte privind activitățile de pe site. Bazat pe utilizarea site-ului web,  Internetul va furniza apoi alte servicii conexe. Procesarea se bazează pe interesul legitim al operatorului de site web.

Puteți împiedica salvarea modulelor cookie prin setarea corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că în acest caz este posibil ca nu toate funcțiile acestui site vor fi pe deplin utilizabile. De asemenea, puteți bloca funcția colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP) la Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser disponibil sub linkul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

În plus sau ca o alternativă la add-on-ul browserului, puteți bloca urmarirea prin Google Analytics

pe paginile noastre făcând clic pe acest link (https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/ergebnis/

Acesta va instala un Opt-Out-Cookie pe calculatorul dumneavoastră. Aceasta va bloca colectarea de către Google Analytics pentru acest site web și pentru acest browser în viitor, atâta timp cât cookie-ul rămâne instalat în browserul dvs.

UTILIZAREA CÂMPURILOR GOOGLE

Acest site utilizează API-ul Google Maps pentru afișarea vizuală a informațiilor geografice. Când utilizați Hărți Google, Google colectează, de asemenea, informații despre utilizarea caracteristicilor hărții colectate , prelucrate și utilizate de vizitatori. Mai multe informații despre prelucrarea datelor Google aflați citind Comunicarea Google privind confidențialitatea (http://www.google.com/privacypolicy.html ). Acolo puteți de asemenea modifica la Centrul de confidențialitate setările de confidențialitate personale

Instrucțiuni detaliate despre modul de gestionare a propriilor date referitoare la produsele Google

puteți găsi aici ( http://www.dataliberation.org/ ).

EMBEDDED YOUTUBE VIDEOS

Pe unele dintre site-urile noastre încorporăm videoclipuri YouTube. Operatorul pluginurilor corespunzătoare este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. Dacă vizitați  o pagină cu

plug-in-ul YouTube, se face o conexiune la serverele Youtube. Așa va fi Youtube informat ce pagini vizitați. Dacă v-ați conectat la contul dvs. YouTube , Youtube vă poate atribui comportamentul dvs. de navigare personal. Acest lucru poate fi  împiedicat de dvs. deconectându-vă din contul dvs. YouTube în prealabil.

Dacă un videoclip YouTube este pornit, furnizorul utilizează cookie-uri care aduna informații despre comportamentul utilizatorilor

Orice persoană care a dezactivat stocarea cookie-urilor pentru programul Google Ad va viziona, de asemenea videoclipuri de pe YouTube fără astfel de cookie-uri. Youtube pune de asemenea în ale cookie-uri alte informații de utilizare non-personale. Vreți să împiedicați acest lucru?

Trebuie să blocați stocarea cookie-urilor în browser.

Pentru mai multe informații despre confidențialitatea "Youtube", consultați declarația de confidențialitate ale furnizorului la: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate pentru a ne asigura că sunt respectate întotdeauna cele mai recente cerințe legale sau pentru modificări ale serviciilor noastre în politica de confidențialitate, de ex. atunci când introduc noi servicii. Noua dvs. vizită va face obiectul noii politici de confidențialitate.

INTERZICEREA PUBLICITĂȚII

Utilizarea informațiilor de contact în cadrul obligațiilor de opinie pentru transmitere de reclame nesolicitate în mod expres sau de material informative este interzisă. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul utilzare a procedurilor legale în cazul transmiterii de informații nesolicitate cum ar fi e-mail-urile spam.

mai 2018