Technické informace

4. Měřící odpory na keramické destičce

Teplotní rozsah od  70°C do +500°C Speciální typy od 196°C do +500°C.

Platinovou vrstvu, důležitou pro měření teploty, lze nanést třemi způsoby:

  • síťovým tiskem
  • napařováním
  • leptáním

U všech postupů lze provádět strukturování odporu pomocí laseru.

Při využítí síťového tisku může být odpor přímo natisknut.

V tenkovrstvé technologii se dnes provádí strukturování odporu pomocí fotolitografie a leptání, známé také z polovodičové techniky.

Přesné nastavení se provádí pomocí laseru. Při výrobě jsou zhotoveny také takzvané vyrovnávací dráhy různé délky ( různého odporu) v meandru, které se aktivují v případě potřeby při přerušení hlavní vodivé dráhy.

Zobr. Plošné měřící odpory

Zobr. Plošné měřící odpory

Zobr.: Struktura  vrstvy měřících odporů

Zobr.: Struktura vrstvy měřících odporů

Plocha meandru je zatavena do skla. Tyto odpory jsou za normálních montážních podmínek otřesuvzdorné. K hysterezii dochází podobně jako u skleněnných typů. Plošné měřící odpory jsou několik milimetrů silné, jsou cenově nejvýhodnější ze všech typů měřích odporů a vykazují velmi dobré výsledky měření.