Technické informace

2. Měřící odpor tvořen spirálovitě stočeným tenkým drátkem zataveným do skla

Teplotní rozsah je závislý na typu skla od -196°C do +350°C, popř. -20°C do 450°C. U těchto odporů je platinový odporový drát navinut na skleněnou vložku nebo tělísko (dvouvodičové vinutí) a vyvážený podle požadované odchylky.

Toto navinutí je překryto další roztavenou skleněnou trubkou.

Rozlišujeme mezi měřícími odpory z tvrzeného nebo měkkého skla.

Měřící odpory z trvzeného skla se používají v teplotním rozsahu od –20°C do +450°C. Jsou velmi odolné vůči mechanickýmu nebo chemickému působení. Kromě toho se vyznačují rychlou odezvou, protože měřící vinutí se nachází přímo pod povrchem. Nevýhodou je sklon měřícího odporu k hysterezii díky rozdílným součinitelům roztažnosti tvrzeného skla a platiny, mimo jiné je sklo od cca. 350°C elektricky vodivé a tak se stává příčinou příliš nízkých hodnot měření.

Oproti tomu měřící odpory z měkkého skla se nevyznačují hysterezií, protože se platina a měkké sklo roztahují téměř identicky. Maximální využitelná teplota je však pouhých cca. 350°C.

Měřící odpory z měkkého skla lze zhotovit v minimálních rozměrech a proto je lze využít zejména v nejmenších a laboratorních termočláncích, jsou vhodné i při měření povrchů, kde je důležitá minimální prostorová vzdálenost senzoru od měřeného objektu. Tyto měřící odpory lze díky jejich konstrukci ponořit přímo do měřícího média, např. laboratorního teplotního čidla v kapalině.

Odpory jsou otřesuvzdorné.

Zobr.: Měřící odpor tvořen spirálovitě tenkým drátkem zataveným do skla

Zobr.: Měřící odpor tvořen spirálovitě tenkým drátkem zataveným do skla