18-TKL

Malé a laboratorní termoelektrické snímače teploty

Mikrotermoelektrické teploměry a laboratorní snímače menších rozměrů (18-TKL) jsou preferovány pro technická měření v plynných a kapalných mediích v rozsahu teplot od 200°C do 1800°C a tlacích max. 1 bar.

 

Mikrotermoelektrické teploměry a laboratorní snímače se odlišují od standardních Termoelektrických teploměrů díky jejich malým rozměrů, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti.

Přesné měření teplot je také zaručeno v těžko dostupných místech. Díky jejich malým rozměrům je doba reakce na náhlou změnu teploty značně kratší než u běžných snímačů teploty.

Mikrotermoelektrické teploměry a laboratorní snímače s měřící vložkou z drahých kovů jsou ohroženy rizikem znečištění, reakcí s jinými kovy vyskytujícími se např. v kapalných plynech.  Pro zabránění takového negativního působení doporučujeme použití plynotěsné keramiky.

Vlastnosti ochranných keramických krytů 

  Rozměry Pórovitá keramika Termočlánkový porcelán Oxid hlinitý
Typ podle DIN --- C530 C610 C799
Odolnost vůči změnám teploty --- Velmi dobrá Průměrná nebo dobrá Průměrná
Těsnost   --- Pórovitá Plynotěsná Plynotěsná
Maximální stálá teplota (ve vzduchu) oC 1650 1600 1850
Obsah Al2O3 % 73-75 60 99,7
Hustota G*cm3 2,35 2,6 3,8-3,92
3-bodová odolnost proti ohýbání MPa 35 120 300
Modul E GPa 60 110 370

 

Maximální doporučená teplota pro termočlánky PlatinaRhodium

Typ Průměr Tmax
S 0,35mm 1350°C
S 0,50mm 1600°C
R 0,35mm 1350°C
R 0,50mm 1600°C
B 0,35mm 1600°C
B 0,50mm 1800°C

Nejčastější použití pro Mikrotermoelektrické teploměry a laboratorní snímače menších rozměrů: