Technické informace

4. Výběr typů termočlánků

Platina- Rhodium-Platina (Pt-RhPt) Typ S, Typ R

 • teplotní rozsah 0 - 1300°C
 • nízký koeficient teplotního napětí
 • velmi přesný a reprodukovatelný
 • odolný proti oxidaci a korozi také při vyšších teplotách

Nikl-Chrom-Nikl (NiCr-Ni) Typ K

 • teplotní rozsah 0 - 1000°C
 • nízký koeficient teplotního napětí
 • relativně přesný a odolný
 • dostatečná linearita křivky napětí
 • od 600 stupňů zokujení oxidací

Železo-Měď-Nikl (Fe-CuNi) Typ J

 • teplotní rozsah 0 - 700°C
 • vysoký koeficient teplotního napětí
 • bez stálosti termoelektrických vlastností v čase
 • železo silně náchylné ke korozi

Obecné požadavky na termočlánky jsou:

 • vysoký koeficient teplotního napětí
 • lineární průběh napětí
 • stálost termoelektrických vlastností v čase
 • mechanická a chemická odolnost
 • odolnost proti korozi
 • použitelné v širokém rozsahu teplot
 • příznivý dynamický výkon

Typy U a L jsou normované podle DIN 43710 a měly by být instalované, je-li to možné, již jen do starých zřízení.

Termonapětí spojení drátů uvedené v souladu s ITS90 jsou patrné z mV/°C v tabulkách DIN EN 60584-1.