35-WGG

Úhlové termoelektrické snímače teploty s ohnutou nebo svařenou trubkou

Úhlové termoelektrické teploměry ohýbané nebo se svařovanou trubkou (35-WGG) se používají při měření teploty v roztavených materiálech a solných lázních.

 

Úhel ohybu termoelektrických teploměrů zajišťuje připojovací hlavici polohu na bezpečném místě, nikoliv přímo nad měřenou oblastí, kde by hlavice byla vystavena vysokým teplotám a agresivním výparům. 

Alternativa pro zabudované termočlánky, snižující možnost poškození, jsou termoelektrické teploměry s plášťovou vložkou, které mají mnoho výhod:

  • Optimální ochrana vnitřních kabelů před korozí, oxidací, mechanickým poškozením a chemickým znečištěním díky kompaktní konstrukci vnějšího pláště.
  • Stabilnější elektrická izolace, než v případě termoelektrických teploměrů s keramickou izolací.

Pro zajištění řádného fungování našich snímačů po dlouhou dobu, musejí být materiály krytů a snímačů voleny velmi uvážlivě se zohledněním budoucích podmínek aplikace.

Termoelektrické napětí a třídy přesnosti měření našich termočlánků a plášťových měřících vložek odpovídají standardům dle DIN EN 60584 třída 1. Termočlánky a plášťové měřící vložky typu L odpovídají standardům dle DIN 437 10.

Ochranné materiály doporučované pro tavení v solné lázni

Tavba Maximální
provozní teplota
Materiál
Nitridy 600°C Titan NT
Sanytrové a chloridové
lázně a lázně obsahující
kyanid, nádrže pro žíhání,
kalení a vytvrzování

1000°C
 
1300°C 

Čisté železo

1.4821 

Ochranné materiály doporučované pro tavení kovů

Tavba Maximální
provozní teplota
Materiál
Hliník 700°C SiN
SiC 
Magnézium
Slitiny hliníku/magnézia
700°C Čisté železo
SiN 
 Olovo 600°C SiN
Zinek 600°C Čisté železo
Ocel
SiN 
Měď 1200°C 1.4762
Grafit
Mosaz 900°C 1.4762
Grafit
SiN

Příklady použití úhlové termoelektrické teploměry ohýbané nebo se svařovanou trubkou: