Technické informace

9. Izolační odpor

Izolační odpor působí paralelně k měřícímu odporu a vede ke snížení teplotního stavu. Při výrobě a používání odporových teploměrů se musí vždy dbát na dostatečně vysoký izolační odpor mezi vodičem a ochranným pláštěm i mezi samotnými vodiči. DIN EN 60751 udává izolační odpory, které musí v každém případě dosahovat: minimálně 100 M W při pokojové teplotě (15°C až 35°C) měřené stejnosměrným proudem (10 bis 100 V) za relativní vlhkosti vzduchu 80%

Izolační odpory jsou stanoveny i v závislosti na teplotě, protože s narůstající teplotou izolační odpor klesá: měří se s max. 10 V stejnosměrného proudu mezi všemi vodiči a ochrannou trubkou. Následující hodnoty ukazují nejnižší izolační odpory, které musý být dosaženy

Přípustná  max teplota v °C Min. Izolační odpor v MΩ
100 - 300 10
301 - 500 2
501 - 800 0,5

Obr. 2. Minimální izolační odpory

Přičinou klesání izolačního odporu mohou být:

  • vlhkost vzduchu uvnitř izolačních materiálů
  • odpaření materiálů ve vodičích
  • vodivost izolačních materiálů