15-TKM

Termoelektrické snímače teploty s keramickou ochrannou trubkou a plášťovou měřící vložkou

Termoelektrické teploměry s keramickou ochrannou trubkou a plášťovou měřící vložkou (15-TKM) se používají pro standardní měření hlavně v plynných mediích do teploty 1200°C.

 

Termoelektrické teploměry z této skupiny se liší vůči Termoelektrickým teploměrům s keramickými kryty (05-TKT) tím, že jsou plynotěsné a neoxidují, díky kovové vrstvě plášťové měřící vložky z materiálu Inocel 600 nebo jiné žáruvzdorné oceli.

V mnoha aplikacích jsou tyto teploměry alternativou pro konvencionální Termoelektrické teploměry s keramickými kryty ze skupiny 05-TKT, jelikož díky své konstrukci zajišťují větší stabilitu a elektrickou izolaci a to přes to, že aplikaci omezuje maximální pracovní teplota termočlánku: 1200°C. (pro porovnání: termočlánky v keramickém krytu ze skupiny 05-TKT do 1800°C).

Dodatečně, odlišně od zabudovaných termočlánků lze měřící vložky jednoduše měnit, rychle reagují na změny teploty, jsou pružné, ověřené a odolné vůči vibracím. Díky kompaktní konstrukci a malým rozměrům plášťové měřící vložky zůstává v krytu dostačující prostor pro zavedení kontrolního snímače, pokud je to potřeba.

U měřících a regulačních procesů může při silných fyzicky-chemických zatíženích dojít ke korozy a abrazy ve vysokých teplotách, které nevydrží ani termočlánky vyrobené z vysoce kvalitních materiálů. Termoelktrické snímače s plášťovou měřící vložkou vyrobenou z žáruvzdorných materiálů spolu keramikou zajišťují prodlouženou životnost.

Termoelektrické napětí a třídy přesnosti měření našich termočlánků a plášťových měřících vložek odpovídají standardům dle DIN EN 60584 třída 1.

Vlastnosti standardních typů keramiky

  Rozměry Pórovitá keramika Termočlánkový porcelán Oxid hlinitý
Typ podle DIN --- C530 C610 C799
Odolnost vůči změnám teploty --- Velmi dobrá Střední nebo dobrá Průměrná
Těsnost --- Pórovitá Plynotěsná Plynotěsná
Maximální stálá teplota (ve vzduchu) °C 1650 1600 1850
Obsah Al2O3 % 73-75 60 99,7
Hustota g*cm3 2,35 2,6 3,8-3,92
3-bodová odolnost proti ohýbání MPa 35 120 300
Modul E GPa 60 110 370

Teploty aplikace pro termočlánky Platina/Rhodium-Platina

Typ  Průměr  Tmax 
S 0,35mm 1350° C
S 0,50mm 1600° C
R 0,35mm 1350° C
R 0,50mm 1600° C
B 0,35mm 1600° C
B 0,50mm 1800° C

 

Nejčastější použítí pro Termoelektrické teploměry s keramickou ochrannou trubkou a plášťovou měřící vložkou: