50-WMS

Odporové teploměry s kovovou ochrannou trubkou

Snímače tohoto typu se používají pro běžná měření teploty hlavně v prostředí kapalin a plynů, dosahujícím maximálně +600 °C, ve výjimečných případech až +800 °C. Typická místa instalací zahrnují systémy chlazení vzduchu a klimatizace, teplárenství, pece a inženýrské stroje a chemický průmysl.

 

Ochranné armatury z této skupiny jsou vyráběny ze svařovaných nebo bezešvých kovových trubek. V závislosti na určení snímače nabízí firma GÜNTHER GmbH více než 40 různých, často víceslitinových materiálů s nejrůznějšími rozměry. Tyto materiály jsou stále dostupné v našem skladě. Konce chrániček jsou zakončeny buď zahřátím, nebo svařením. Pro zajištění krátkého času reakce můžeme v této skupině výrobků používat rovněž zúžené měřicí sondy.

Obecně vzato, plášťové odporové teploměry v závislosti na typu spojení (s 2, 3 nebo 4 vodiči), které záleží na požadované přesnosti měření při stanovené délce spojení, se skládají z 2, 4 nebo 6
měděných vodičů (vnitřní vodiče), s tenkým kovovým ochranným pláštěm, obvykle z kyselinovzdorné oceli. Vnitřní vodiče jsou ponořeny v keramickém prášku a zůstanou dobře izolované.
Měřicí rezistor v horní části snímače je připojený pomocí vnitřních vodičů.

Měřicí element 1 x Pt100 podle normy ČSN EN 60751 je ve standardním provedení. Je možné rovněž provedení snímačů s vložkami Pt500 a Pt1000. Zabudovaná měřicí vložka je plynotěsně
uzavřena v hlavici.

U speciálních aplikací (vyžadujících výjimečnou přesnost, dlouhodobou stabilní práci apod.) doporučujeme použít odporové
teploměry s menší tolerancí. Hodnoty odporu a přesnost měření našich odporových teploměrů
jsou shodné s normou ČSN EN 60751.

Plášťové odporové teploměry nabízejí vzhledem ke své konstrukci mnoho výhod oproti konvenčním teploměrům:

  • Malé rozměry s maximální pružností pro provádění měření teplot na těžko dostupných místech ( průměr 1,5 - 6,0 mm ).
  • Krátký čas reakce a přesné měření při rychlých změnách teploty.
  • Optimální ochrana snímače díky uzavřené konstrukci.

Nejčastější použití Odporových teploměrů s kovovou ochrannou trubkou:

Naše odporové teploměry jsou dostupné rovněž ve verzích určených k použití v prostorách s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Více: Snímače teploty pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu